Gå över till innehållet

Projektledarna för välfärdsområdets beredningsorganisation har utsetts – härnäst rekryteras projektcheferna och projektpersonalen

Projektledarna har utsetts för huvudprojekten för den temporära beredningsorganisationen som bereder Egentliga Finlands välfärdsområde. Följande personer har valts till projektledare för följande projekt enligt den så kallade vägkartan för det förberedande arbetet åtminstone till slutet av år 2022:

  • Arja Pesonen (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt) med ansvar för Projekt 1 Förvaltning, ekonomi och stödtjänster
  • Laura Saurama (Åbo stad) och Saija Stenbacka (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt) med gemensamt ansvar för Projekt 2 Ledning och kunnande
  • Sirpa Rantanen (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt) och Katariina Kauniskangas (Åbo stad) med gemensamt ansvar för Projekt 3 Organisering av tjänsterna
  • Jenni Kiviluoto (Åbo stad) och Anneli Pahta (Salo stad) med gemensamt ansvar för Projekt 4 Kontaktytor
  • Johannes Holvitie (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt) med ansvar för Projekt 5 ICT, så att dessutom Janne Mutanen (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt) stöder det övergripande projektet.
  • För projektet Koordinering av räddningsväsendet Mika Kontio (Regionala räddningsverket) (reserv Mika Viljanen, Regionala räddningsverket).

För en del projekt utsågs två personer som delar på projektansvaret enligt senare överenskommelse.

Projektledarna förbereder beredningen och verkställandet av välfärdsområdet enligt vägkartan som fastslagits av social- och hälsovårdsministeriet. De ansvarar också för styrningen av alla de tiotals delprojekt som ingår i huvudprojekten ända tills välfärdsområdet inleder sitt arbete i början av år 2023 eller t.o.m. längre än detta vid behov.

– Intresset för ledningen av projekten som den temporära beredningsorganisationen förvaltar innan välfärdsområdet kommer igång har varit stort och vi fick ett präktigt antal ansökningar.  Projektledningsuppdragen söktes av 37 personer, medan antalet ansökningar till projektchefsjobbet uppgick nästan till etthundra, berättar Matti Bergendahl, ordförande för det temporära beredningsorganet.

Projektledarna rapporterar tillsvidare till ordföranden för det temporära beredningsorganet.  Beroende på projekt, blir projektledarens arbetsinsats ca 50 procent.

Det temporära beredningsorganet tog upp ärendet vid sitt möte denna vecka.  Uppdragen fylldes genom interna ansökningar inlämnade av anställda inom de organisationer som kommer att utgöra det blivande välfärdsområdet.

– Vårt mål är att kunna gå framåt synnerligen flexibelt och raskt.  Dessa huvudprojekt inkluderar tiotals delprojekt med ett stort antal ansvarsfyllda uppdrag som hör till beredningsarbetet inför grundandet av vårt välfärdsområde.  Under de närmaste veckorna ska vi dessutom utse till projekten ytterligare experter från olika områden, sade vice ordföranden för det temporära beredningsorganet Tuomas Heikkinen.

Projektcheferna och projektbyrån kommer igång under de närmaste veckorna

Arbetet inom huvudprojekten har indelats i cirka 30 olika delprojekt.  Antalet ansökningar till projektchefsuppdragen uppgick totalt till 97.  Enligt planen ska projektcheferna utses inom oktober månad.  Projektledarna som nu utsetts ska tillsammans med det temporära beredningsorganets presidium delta i valet av projektchefer.

Till stöd för den digra huvud- och delprojekthelheten kommer en projektbyrå att grundas under hösten.  Projektbyrån ska erbjuda i koncentrerad form stödtjänster bl.a. för anskaffningar, ICT och dokumentförvaltning och dessutom intar byrån en viktig roll i att säkerställa det blivande välfärdsområdets tvåspråkighet.