Gå över till innehållet

Välfärdsområdets personalträffar kommer igen på ons. 24.8 kl. 13.30–14.15

Välkommen med till personalträffar som är riktad till den personalen som övergår till välfärdsområdet  ons. 24.8 kl. 13.30-14.15. Du kan ansluta dig via denna länk.

Programmet fastslås närmare träffarna. Du kan föreslå diskussionsämnen via denna blankett till ons. 23.8

Att delta i träffarna är frivilligt. Du komma överens om deltagande med din chef/närmaste chef.

Du kan titta på inspelningen av träffarna under två veckors tid efter sammankomsten. Länken till inspelningen hittar du på vår webbplats.

Varmt välkommen med!