Gå över till innehållet

Inspelning av välfärdsområdets personalträffar 1.11 har publicerats – läs också Personalbrev 3/2022

Personalträffar för hela personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde har ordnats den 1.11 kl. 10.15. I livesändningen deltog cirka 860 personer. Tack alla! 

Se inspellningen av tillställningen.  

 

Program för tillställningen 1.11
kl. 10.15–10.25, Välkommen på träff, Mikko Pakarinen
kl. 10.25–10.35, Principer för överföringen av personalen, Marianne Leskinen
kl. 10.45–10.55, Coachingar för chefer och personal, Marianne Leskinen
kl. 10.35–10.45, Frågor till Mikko och Marianne
kl. 10.55–11.05, Införande av anordningar och system, Meri-Tuulia Kaarakainen
kl. 11.05–11.10, Inblick i vår visuella profil, Maria Roos
Frågor/chatt

 

Inspelningen publiceras också på de tillfälliga nätsidorna i delen För personalen i helheten Material. 

Inspelningen kan ses i två veckors tid på våra webbsidor ända fram till 17.11.
Tidtabell för personalträffar. Anteckna tidpunkterna i din kalender. (Obs! Några ändringar har gjorts i tidtabellen)

  • tis. 29.11 kl. 9–10
  • tis. 20.12 kl. 9–10

Samt nyinsatt: ICT-träff ons 23.11 kl. 8.15 – 9.00.

 

Personalbrev 3/2022 

Det här är ett brev som är riktat till personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde. Vi delar ut meddelandet som e-post och det kan gärna publiceras i intranätet för de övergående organisationerna. Förhoppningsvis skyndar du för din del på informationsgången och genom det möjligheten att delta i våra gemensamma tillställningar.

 

De första 10 veckorna – och de följande 10 

Läs vår välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainens tankar om de första tio veckorna i Egentliga Finland.
Vilka är de bästa stunderna under arbetsveckan enligt honom?

 

Välfärdsområdets principer för kommunikation och visuella profil godkändes 

Det har beretts för Egentliga Finlands välfärdsområde principer för kommunikation och en visuell profil. I principerna beskrivs det målsättningarna för kommunikationen samt välfärdsområdets sätt att kommunicera. Mera information

 

Principer för överföring av personal till välfärdsområdet

Var står vi när det gäller beredningen av organisationsstrukturen och rekryteringarna? Och hur är det med eventuella semestrar vid årsskiftet? Läs mera

 

Utbildningar i system börjar i november  

Utbildningar i system för processer i personal-, ekonomi- och allmän förvaltning och i IT-system arrangeras från november till början av år 2023. Tilläggsuppgifter

 

När får jag en ny dator? Hur överförs gamla dokument? Bibehålls mitt telefonnummer?

De bekanta ICT-systemen, anordningarna och koderna ändras för många av oss vid övergången till välfärdsområdet, men man framskrider i etapper när det gäller förändringarna. Läs mera

Nyckelord: henkilöstötreffit , hyvinvointialue , varha