Gå över till innehållet

Personalforumet sammanträdde för sista gången onsdagen 13.12.

I det sista personalforumet för år 2022 hörde man om aktuella ärenden i beredningen av personaladministrationen samt om delprojekten i Framtidens social- och hälsocentral. Personalforumet avslutar sin verksamhet för dess syfte har varit att verka som ett forum under beredningen av välfärdsområdet, genom vilket man har säkerställt att information meddelas bland alla representanter för de organisationer som överförs till välfärdsområdet.

Aktivering av koder och granskning av sina egna uppgifter för att kunna undvika fel

Direktör för koncerntjänster Laura Saurama berättade om ärenden som hänför sig till organiseringen av välfärdsområdet för personalforumet. Organiseringen av välfärdsområdet har framskridit men i vissa verksamhetsområden fattas det ännu arbetstagare.

– Man håller på med att bereda ett organisationsschema men till att börja med har vi i början av veckan publicerat utnämningar på välfärdsområdets tillfälliga webbsida, berättar Laura.

Utnämningar på olika resultatområden på webbsidan >>

I slutet av sitt inlägg påminde Laura ännu om aktiveringen av Varha-koder samt om granskningen av egna löne- och personuppgifter via HR-skrivbordet i Intra.

– För att minimera antalet fel är det viktigt att var och en granskar sina egna uppgifter i Intra, påminner Laura.

Tävling om införande av Varhas koder finns på webbplatsen >>

Nästa version av personalförmåner till välfärdsområdesstyrelsen

I tillställningen berättade projektchef Saija Rintala om skeden i skapandet av arbetarskydds- och förtroendemannaorganisationen samt om personalförmåner och penning för arbetshälsa, vilka har diskuterats mycket. Saija berättade om att nästa version av personalförmånerna kommer att behandlas vid välfärdsområdesstyrelsens nästa sammanträde.

– Jag kan inte ännu berätta om ärendet noggrannare, men det skulle vara frågan om en sådan helhet för e-pass att personerna själv kunde påverka hurdana förmåner de väljer, säger Saija.

Penning för arbetshälsa kommer troligen att vara mellan 20-30 euro och den skulle teamen använda gemensamt.

I tillställningen hörde man också om projektet Intressentgrupper i Framtidens social- och hälsocentral som en del av kundens servicekedja, vilken projektchefen Marjut Aalto presenterade för personalforumet. Projektkoordinatorn Tenna Käpylä berättade om delprojektet för den kulturella välfärden i Framtidens social- och hälsocentral.

Mera om delprojektet för den kulturella välfärden på vår webbplats >> (endast på finska)

Mera om projektet Intressentgrupper som en del av kundens servicekedja på vår webbplats >> (endast på finska)

Nyckelord: personalforum