Gå över till innehållet

Flera utnämningar har gjorts i välfärdsområdet

Organiseringen av vårt välfärdsområde har framskridit. Det har gjorts utnämningar inom resultatområdena mot slutet av året och med dem kan man organisera sig på nytt i enlighet med välfärdsområdet som inleder sin verksamhet 1.1.2023.

Det bildas inte flera uppdrag i social-, hälso- och räddningsbranschen, och största delen av dem som har blivit utnämnda till tjänster övergår från de organisationer som bildar Egentliga Finlands välfärdsområde.

Det kommer att arbeta sammanlagt cirka 23 000 personer i välfärdsområdet. Största delen övergår till ett arbete som närmast motsvarar deras nuvarande uppgift.

De arbetsuppdrag som har ledigförklarats för närvarande finns på webbplatsen: https://vshyvinvointialue.fi/rekry/

 

Social- och hälsotjänster

Mikko Pakarinen, Resultatområdesdirektör, social- och hälsotjänster

Jane Marttila, Servicedirektör, social- och hälsocentraltjänster

Pia Lahtinen, Områdeschef för social- och hälsotjänster, område 1

Eveliina Kiiski, Områdeschef för social- och hälsotjänster, område 2

Antti Sandén, Områdeschef för social- och hälsotjänster, område 3

Miia Lindström, Områdeschef för social- och hälsotjänster, område 4

Arto Raassina, Områdeschef för social- och hälsotjänster, område 5

Petri Salo, Områdeschef för social- och hälsotjänster, område 6

Rekryteras, Områdeschef för social- och hälsotjänster, område 7

Rekryteras, Områdeschef för social- och hälsotjänster, område 8

Suvi Vainiomäki, Chef för öppenvård

Marina Merne-Grafström, Chef för munhälsovård

Terhi Vierikko, Chef för familjecenter

Taru Falenius, Chef för tjänster som stöder funktionsförmåga

Tommi Väyrynen, Chef för missbruks- och mentalvårdstjänster

Jutta Peltoniemi, Förvaltningsöverläkare

Minna Ylönen, Förvaltningsöverskötare

Emilia Heikkilä, Servicedirektör, social och handikappservice

Maria Silver, Serviceområdeschef, område 1

Paula Laukamo, Serviceområdeschef, område 2

Noora Lahti, Serviceområdeschef, område 3

Niina Hemming, Serviceområdeschef, område 4

Iiro Pöyhönen, Serviceområdeschef, område 5

Eeva Purhonen, Serviceområdeschef, område 6

Sami Salmivirta, Serviceområdeschef, område 7

Minna Virta, Serviceområdeschef, område 8

Krista Ryödi, Chef för tjänster för barnfamiljer

Marika Lehtinen, Chef för tjänster för personer i arbetsför ålder

Sari Hietala, Chef för handikappservice

Susanna Laivoranta-Nyman, Servicedirektör, universitetssocial- och hälsocentral

Jenni Kiviluoto, Kundhandledningsdirektör

 

Tjänster för äldre

Eeva-Sirkku Pöyhönen, Resultatområdesdirektör

Salla Lindegren, Kundhandledningsdirektör

Marika Tuimala, Servicedirektör, regionala tjänster för äldre

Kirsi Routi-Pitkänen, Serviceområdeschef, område 1

Hanna Laine, Chef för hemvård, område 1

Anniina Saarinen, Boendeservicechef, område 1

Sari Hievanen, Serviceområdeschef, område 2

Kirsi Theodorakis, Chef för hemvård, område 2

Elisa Knuutila, Boendeservicechef, område 2

Jenni Haapanen, Serviceområdeschef, område 3

Kirsi Lehto, Chef för hemvård, område 3

Mirja Söderman, Boendeservicechef, område 3

Ulrika Lundberg, Serviceområdeschef, område 4

Krista Hyytiäinen, Chef för hemvård, område 4

Jouni Karppinen, Boendeservicechef, område 4

Niina Tasaranta, Serviceområdeschef, område 5

Hannele Saarinen, Chef för hemvård, område 5

Johanna Korpela, Boendeservicechef, område 5

Susanna Kaunisto, Serviceområdeschef, område 6

Minna Ruohonen, Chef för hemvård, område 6

Tjänsten som boendeservicechef för område 6 har ledigförklarats fram till 7.12.

Tuija Hassinen-Laine, Serviceområdeschef, område 7

Leena Rinne, Chef för hemvård, område 7

Eeva Luotonen, Boendeservicechef, område 7

Sari Ahonen, Serviceområdeschef, område 8

Anne Ojanto, Chef för hemvård, område 8

Hanna Kesänen, Boendeservicechef, område 8

Riitta Laakso, Ledande socialarbetare, gerontologiskt socialt arbete

Eira Helin, Kundhandledningschef, enhet för kundhandledning och köpta tjänster

Maria Vesala, Servicehandledningschef för tjänster som stöder boende hemma, enhet för kundhandledning och köpta tjänster

Sari Koski, Servicehandledningschef, boendeservice, enhet för kundhandledning och köpta tjänster

Riitta Karjalainen, Chef för sakkunnigtjänster

Taina Lahtiola, Ledande sakkunnig

 

ÅUCS/sjukhustjänster

Det sker inga ändringar i ÅUCS interna ansvarsområden vid övergången till välfärdsområdet. Mikko Pietilä har utnämnts till resultatområdesdirektör för ÅUCS/sjukhustjänster.

 

Sari Koistinen har utnämnts till servicedirektör med ansvar för avdelningstjänster för allmänmedicin och rehabilitering, hemsjukhus, palliativt center, bäddavdelningstjänster för allmänmedicin och rehabilitering. Uppgiften som kundhandledningsdirektör har ledigförklarats.

Gällande andra serviceområden fortsätter följande personer som direktörer:

Äärimaa Ville, ÅUCS Orto

Ukkonen Heikki, Hjärtcentret

Rantala Arto, Bukverksamhetsområde

Rinne Jaakko, Neurocentret

Metsärinne Kaj, Medicinska, geriatri

Jyrkkiö Sirkku, Operativ verksamhet och cancersjukdomar

Mäkikallio Kaarin, Kvinnokliniken

Lukkarinen Heikki, Barn- och ungdomskliniken

Heikkilä Jyrki, Psykiatri

Hakanen Antti, ÅUCS laboratorier

Jääskeläinen Satu, ÅUCS medicinsk avbildning

Rantanen Sirpa, ÅUCS Akuten

Kylävalli Anja, Sakkunnigtjänster

Manner Tuula, Perioperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling (Totek)

Kivikoski Hanna, Läkemedelsförsörjning

 

Koncerntjänster

Till personaldirektör i Egentliga Finlands välfärdsområde har utnämnts Noora Nordberg (juris mag., eMBA). Hon övergår till välfärdsområdet från uppgiften som förvaltningsdirektör i Vichtis från början av år 2023.

Isaksson-Holmberg Eva, Arbetarskyddschef

Kilpi Riikka, Ekonomichef, serviceområdet kundavgifter

Iljanko Satu, Ekonomichef, serviceområdet redovisningstjänster

Haapanen Joni, Ekonomichef, serviceområdet ekonomiplanering

Näsman Minna, Finansieringschef, serviceområdet finansiering och försäkring

 

Resultatgruppen Stödtjänster

Pankkio Juha, Servicechef för instrumentvård

Kandelberg Kari, Servicechef för telefonväxel- och aulatjänster

Leivo Mika, Logistikchef

Poskiparta Marjo, Chef för stödtjänster

Reyes Marjo, servicechef för lokalvårds- och renhållningstjänster

Tidigare utnämningar i koncerntjänsterna:

Jari-Pekka Tuominen, Förvaltningsdirektör

Jari Poromaa, Direktör för informationsförvaltning

Seppälä Timo, Fastighetsdirektör

Pesonen Arja, Ekonomidirektör

Saarinen Janne, Direktör för stödtjänster

Roos Maria, Kommunikationsdirektör

 

Organiseringens tjänster

Antti Parpo, Direktör för organiseringens tjänster

Simola Karin, Direktör för tvåspråkig service

Setälä Leena, Strategidirektör

Oksanen Pasi, Kunddirektör

Karoliina Olin, Partnerskapschef

Kytö Ville, Forsknings- och utvecklingsdirektör

Pahta Anneli, Direktör för främjande av välfärd och hälsa

Siirala Marjaana, Direktör för informationstjänster

Kirsi Kiviniemi, Integrationschef för tjänster för äldre

Sirpa Kuronen, Integrationschef för tjänster för barn och unga

Teija Ahokas, till tjänsten som Integrationschef för tjänster för personer i arbetsför ålder

Jari Sainio, Organiseringschef (Räddningstjänster)

Chef för socialt arbete, rekryteras

Chefsöverläkare, rekryteras

 

Mera information: Om tjänster för äldre Eeva-Sirkku Pöyhönen, social- och hälsotjänster Mikko Pakarinen, ÅUCS/sjukhustjänster Mikko Pietilä, organiseringens tjänster Antti Parpo och om koncerntjänster Laura Saurama. Deras kontaktuppgifter finns på webbplatsen: https://vshyvinvointialue.fi/sv/kontaktuppgifter/