Gå över till innehållet

Det nya intranätet för välfärdsområdet öppnar i början av oktober

Det nya intranätet för välfärdsområdet har planerats och byggts med fart med början förra våren. Det nya intranätet blir den primära och gemensamma kanalen för intern kommunikation för 23 000 personer som övergår till välfärdsområdet. Det finns inte mycket innehåll i intranätet genast i början men intranätet utvecklas till att bli mer färdigt och innehållen uppdateras längs med tiden när gemensam praxis blir klar.

Att bekanta sig med intranätet förutsätter välfärdsområdets personliga användarnamn.

Avsikten är att vårt intranät kan användas lika lätt både med en mobil enhet och också med en dator.

På framsidan finns såväl nyheter, meddelanden om störningssituationer som evenemangs- och utbildningskalendrar. Framsidan utformas enligt det personliga ad-användarnamnet så att t.ex. meddelanden som gäller räddningsverkets personal syns högst på deras framsida på intranätet.

Det har också sammanställts ett heltäckande paket svar på frågor som sysselsätter personalen i personaldelen.

Innehållet i intranätet är huvudsakligen på finska men navigeringen är också översatt till svenska och därtill översätts en del av de centrala innehållen till svenska också i fortsättningen.

I intranätet finns det därtill ett fikarum, där vi kan bekanta oss med varandra. I fikarummet finns det bl.a. en diskussionsspalt, en loppmarknad och länkar till centrala somekanaler i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Vi ses i intranätets fikarum i oktober!

Kom före det ihåg helheten För personalen på välfärdsområdets tillfälliga webbsidor:

Inloggningsadressen för det nya intranätet meddelas i det skedet då intranätet öppnas. Det önskas också feedback om användningen av intranätet.

Det nya intranätet för Egentliga Finlands välfärdsområde är byggt på Sharepoint Online-plattformen. Till sitt innehåll är intranätet tillgängligt och det är lätt att använda också med en mobil enhet. 

Mera information: Suvi Lähteenmäki, projektchef, suvi.lahteenmaki@tyks.fi