Gå över till innehållet

Centrala personalärenden linjeras upp under resten av året

För personalträffen i september har man fått några tiotals frågor på förhand: Tack till alla som frågade! Direktör för koncerntjänster Laura Saurama svarade på dessa på träffen den 27 september.

Har det dragits upp riktlinjer för HR eller personalpolicy, tjänstledigheter eller ändringar i arbetstider?

För dessa har det inte dragits upp riktlinjer i vårt välfärdsområde. Vi får riktlinjer närmare årsskiftet och tills det följer vi anvisningar av den överlåtande organisationen dvs. vår nuvarande organisations anvisningar.

Närmare årsskiftet får vi praktiska anvisningar för till exempel arbetstidsstämplingar.  För den personal som omfattas av Titania kommer perioderna att förenhetligas.  Förhoppningsvis har man redan fått information om detta, och samma personer utarbetar arbetsskiftslistor som nuförtiden.  Genom detta försöker man säkerställa en trygg övergång över årsskiftet.

Även personalförmåner är ännu under beredning.  Det finns skillnader i förmånerna i de nuvarande organisationerna.  Av den anledning planerar vi gemensamt, vad man strävar efter med personalförmåner – stöd för arbetsförmåga, aktiv fritid, gemenskap, lunchförmån eller lättnad med arbetsresekostnader.

Vad har det linjerats upp för lönesättning och löneharmonisering?

För tillfället (september 2022) bereder vi spelregler och lönetabell för nya rekryteringar år 2023. För löneharmoseringens del väntar vi på välfärdsområdets tjänstekollektiv- och kollektivavtal samt åtgärder i det riksomfattande utvecklingsprogrammet för lönestrukturer och lönesättningssystem.

I välfärdsområdet betalas lönerna fortfarande per månad.  De fast anställda får lönen den 15 varje månad och visstidsanställda den sista dagen i månaden.  Då betalas det även separata tillägg och arbetstidsersättningar.

En del av den övergående personalen har en tjänst och andra delen har ett arbetshållande. När kommer detta att förenhetligas och hur?

Beteckningen berättar inte alltid om arbetsbilden. Den personal som har en tjänst övergår till välfärdsområdet till en tjänst och de som har ett arbetsförhållande övergår till arbetsförhållande.  Målsättningen är att under 2023 göra tjänsterna fungerande om tjänsten är oändamålsenlig.

Vår personal utför mycket ströjobb nu när kommunerna är olika organisationer.  Kommer det här att förändras när vi övergår till välfärdsområdet?

Det här kommer faktiskt att förändras nästa år. Inom välfärdsområdet kan man utföra ströjobb bara i liten skala eftersom veckovilan ska realiseras och arbetet betalas som övertidsarbete. Även för detta bereds det spelregler, och det verkar vara så att detta inte kommer att bli speciellt flexibelt. Samtidigt är det bra att komma ihåg syftet med arbetstidslagstiftningen, vilket är att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa.

Vi uppdaterar vanliga frågor på vår tillfälliga nätsida: https://vshyvinvointialue.fi/sv/vanliga-fragor/