Gå över till innehållet

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på tisdag 11.10.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse sammanträdde 11.10.2022.Vid sammanträdet diskuterades det bl.a. välfärdsområdets beredskap.  Kontinuiteten i välfärdsområdets verksamhet ska säkerställas i alla situationer. Med tanke på olika störningssituationer har det tidigare inrättats Beredskapscentralen för social- och hälsovården i Västra Finland enligt de riksomfattande principerna (styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 20.9.2022).Beredskapen förutsätter noggrann beredskapsplanering i samarbete med kommunerna och med hela välfärdsområdet.

Därtill hade välfärdsområdesstyrelsen en remissdebatt om principerna i kommunikationen och de visuella elementen som skisseras för välfärdsområdet. Meningen är att det beslutas om det visuella för välfärdsområdet i november.

Vid sammanträdet beslutades det om att ledigförklara tjänsten som resultatområdeschef för räddningstjänster i en extern rekrytering. (länk till Kuntarekry https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&organisation=39800&lang=fi_FI,sv_SE,en_US&sort=%22-changetime%22&limit=24&display=grid)

Matservice i välfärdsområdet

Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade hur matservice organiseras i välfärdsområdet. Det håller på att överföras flera tillredningskök till välfärdsområdet: 34 opereras av kommunerna, åtta har lagts på entreprenad på basis av konkurrensutsättning samt 11 opereras av Kaarea Oy. Kaarea verkar som en anknuten enhet till kommunerna samt till det kommande välfärdsområdet. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att börja en förhandling som berör överföring av tillredningsköken som opereras av kommunerna till Kaarea Oy. Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att börja en förhandling om att matservice som opereras av kommunerna, vilken berör överlåtelse av rörelse, överförs till välfärdsområdets anknutna enhet Kaarea Oy. Ärendet har behandlats vid välfärdsområdets samarbetssammanträde i början av oktober. Personalen informeras när beredningen och beslutsfattandet framskrider. Planen är att behandla överlåtelsen av rörelse som hänför sig till matservice i välfärdsområdesstyrelsen i början av november.

 

Bestämningsgrunder för kundavgifter beslutas av välfärdområdesfullmäktige

Välfärdsområdesstyrelsen fortsatte diskussionen om bestämningsgrunderna för kundavgifter i välfärdsområdet. Det är välfärdsområdesfullmäktige som beslutar om ärendet. I anslutning till välfärdsområdesreformen harmoniseras olika avgifter, ersättningar eller arvoden inom social- och hälsovården. Enligt lagen är den avgift som tas ut för servicen högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen.

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige bestämningsgrunderna för kundavgifter för de tjänster som tillhör välfärdsområdets organiseringsansvar. Vid sammanträdet lades det fram två understödda ändringsförslag.  Som slutresultatet ändrades förslaget så att frontveteraner, de som har fått fronttjänsttecken (markeringen R på FPA-kortet), krigsinvalider eller minröjare med intyg från Krigsarkivet befrias från hälsocentralsavgiften och jour- samt poliklinikavgiften i ÅUCS och  de som får garantipension eller de som visar ett beslut om utkomststöd som är i kraft i samband med besöket befrias från hälsocentralsavgiften.  Angående icke avbokade tider uppbärs det en avgift även av dessa kunder.

***

De övriga ärendena på föredragningslistan för välfärdsområdesstyrelsen godkändes enligt förslaget. Föredragningslistan i sin helhet finns att läsa offentligt på adressen: Esityslistahaku (tweb.fi).

Styrelsens nästa sammanträde är 14.10.2022 och föredragningslistan för sammanträdet publiceras i den ovannämnda webbtjänsten. Protokollen för sammanträdena publiceras på samma adress efter att de undertecknats.