Gå över till innehållet

Bekanta dig med dina nya arbetskamrater i personaltidningen för välfärdsområdet  

Tidningen Mot välfärdsområdet är avsedd för hela personalen i Egentliga Finlands välfärdsområde. De 24 sidorna i tidningen erbjuder bilder av och läsning om människor i olika yrken i och från olika delar av Egentliga Finland.

Via tidningen kan du titta in i vardagen för dina arbetskamrater. Du träffar nyblivna föräldrar till trillingar samt en sjukskötare och en specialläkare inom intensivvården för nyfödda.  Du blir även bekant med social- och krisjouren samt med arbetsdagen för de professionella i räddningsverket. Du får information om vad effektivitet betyder i social- och hälsovårdstjänsterna och om hur man utvecklar palliativ vård och vård i livets slutskede i Egentliga Finland.

Vi övergår alla som arbetstagare i välfärdsområdet på nyårsnatten. Vad betyder detta för dig och mig? Du hittar ett informationspaket i tidningen: svar på de mest allmänna frågorna som gäller personalen.

Bilden på mittuppslaget i tidningen sammanfattar vår strategi. Du kan lösgöra bilagan till en broschyr.

Du kan läsa tidningen här.

Goda lässtunder!

Mvh Suvi Vainio, redaktionschef