Gå över till innehållet

Arbetar du inom en social- och hälsovårdens organisation som övergår i det framtida välfärdsområdet? Svara på enkäten!

Arbetar du inom en social- och hälsovårdens organisation som kommer att ingå i det framtida välfärdsområdet? Den här nyheten är i så fall för dig! Nu kan du hjälpa utveckla social- och hälsovårdstjänsterna inom välfärdsområdet. Svara på enkäten här nedanför.

Beredningsorganisationen som arbetar med Egentliga Finlands välfärdsområde är i full gång. Beredningen av servicestrategin för social- och hälsovården inom välfärdsområdet fortskrider också. Vi har öppnat en digital serviceundersökning som är riktad till social och hälsovårds personalen. Vi hoppas att du och hela personalen av det blivande välfärdsområde deltar i planeringen av servicestrategin. För invånarna i kommunen, samt intressenter och samarbetspartners finns en egen undersökning.

Undersökningen kartlägger det befintliga läget inom social- och hälsovårdssektorn, hur den fungerar och vad som bör utvecklas. Undersökningen för genomförs som en öppen webbenkät. Genom att svara på enkäten hjälper du oss i vårt arbete. Du framför dina åsikter angående social- och hälsovårdsservicen helt anonymt. Svaren vi får, kommer vi att utnyttja då vi planerar servicestrategin för det framtida välfärdsområdet i Egentliga Finland.

Du kan svara på enkäten här. Länken är öppen till den 10.2.2022.

Tack, för att du hjälper oss att utveckla social- och hälsovården i Egentliga Finland. Dina svar är viktiga för oss.

Observera att den här enkätslänken endast är menad för personal som övergår till det blivande välfärdsområdet. Läs mer om enkäten som är gjord för invånarna i vårt område (på finska).