Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland sker via flera regionala projekt.  Utvecklingsarbetet som styrs av landskapets plan för ordnade av hälso- och sjukvården inom social- och hälsovårdsreformen sker genom sektorövergripande samarbete mellan primärhälsovården, det sociala området och specialsjukvården.  Utvecklingsprojekten kommer också att beakta samarbetet med andra aktörer inom den offentliga sektorn, den privata sektorn och tredje sektorn samt de åtgärder som vidtas för att främja välfärd och hälsa.

Tjänster för barn, unga och familjer

Utveckling av nätverk och förenhetligande av tjänster »