Gå över till innehållet

Välfärdsområde

Organiseringen av beslutsfattande inom välfärdsområdets olika organ bereds enligt åldersgruppsprincipen

Politiska uppföljningsgruppen inom Egentliga Finland välfärdsområde sammanträdde på tisdagen 23.11.2021. Uppföljningsgruppen förde en grundlig diskussion om välfärdsområdets blivande institutionella organisationsmodell. Strukturen för beslutsfattande inom välfärdsområdets olika organ och organiseringen av serviceproduktionen kommer att följa modellen.

Den politiska uppföljningsgruppen beslöt att den fortsatta beredning bearbetar en institutionell organisationsmodell som bygger på nämnder.

– Uppföljningsgruppens gemensamma syn är att den institutionella strukturen bör underlätta uppnåendet av reformens målsättningar.  Den fortsatta beredningen av den instutionella strukturen ska baseras på åldersgruppsprincipen, där olika klientgrupper, såsom seniorer, uppfattas som en helhet, berättar Minna Arve som är ordförande för den politiska uppföljningsgruppen.

– Detta är det enda sättet som möjliggör en verklig integration mellan hälsovårdens, den sociala sektorns och räddningsväsendets tjänster. Också med beaktande av tjänsterna för barn och unga som blir kvar hos kommunerna (t.ex. utbildning) är det viktigt att beslutsfattandet inom välfärdsområdet gällande barn sammanförs till en skild helhet.  Några nya gränssnitt med utrymme för att någon att falla mellan stolarna får inte uppstå, fortsätter Arve.

Centrala omständigheter som uppföljningsgruppen tog fram gällande den fortsatta beredning är universiteten inom välfärdsområdet, samarbetsområdet för Västkustens välfärdsområden (som numera omfattar ÅUCS specialansvarsområde mellan Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten), regionens tvåspråkighet och stärkt invånardelaktighet.

– Delaktighet är en viktig sektor för beredningsarbetet.  Vi beslöt att ordna en diskussionsträff för kommunerna jämte kommunernas personal gällande den institutionella organisationsmodellen genast i början av beredningsarbetet, tillägger viceordföranden för den politiska uppföljningsgruppen Ari Korhonen.

Den politiska uppföljningsgruppen för Egentliga Finlands välfärdsområde bereder inte endast det temporära beredningsorganet VATE utan också sådana brådskande ärenden som bör vara avklarade då välfärdsområdesfullmäktige tillträder 1.3.2022.  Den politiska uppföljningsgruppen består av 19 medlemmar jämte suppleanter.  Gruppordförande är Minna Arve (Saml), förste viceordförande Ari Korhonen (SDP)  och andre viceordförande Mikael Miikkola (Sannf).