Gå över till innehållet

Organisationer och föreningar kan ansöka utlåtande för STEA-bidrag från välfärdsområdet

Har din organisation eller förening tidigare fått bidrag av STEA? Kommer du att ansöka om fortsättning för ditt bidrag den här hösten? Du kan få ett utlåtande på din ansökan på fortsatt bidrag av STEA från Egentliga Finlands välfärdsområde eller Åbo stad som tillsammans ser över utlåtandeförfrågningarna.

Organisationspartnerskap är viktigt även i den förändrande verksamhetsomgivningen under reformen av social- och hälsovården.

Begäran om utlåtande ställda till Åbo stad bes om att skicka senast 31.8.2022 per e-post till Åbo stad registratur: turun.kaupunki@turku.fi eller till postadressen Åbo stad registratur, PL 355, 20101 Åbo. Besöksadress: Puolalagatan 5, 20100 Åbo. Skriv som rubrik på e-posten eller på kuvertet “STEA begäran om utlåtande”.

Begäran om utlåtande ställda till Egentliga Finlands välfärdsområde bes om att skicka senast 31.8.2022 per e-post till registratur i beredningsorganisationen för Egentliga Finlands välfärdsområde: kirjaamo@tyks.fi

Skriv som rubrik på e-posten “E-F välfärdsområde STEA begäran om utlåtande”

Vad ska uttalandet innehålla?

Liitä lausuntopyyntöön alustava hankesuunnitelma. Kerrothan suunnitelmassa alla olevat asiat.

Bifoga en preliminär projektplan till begäran om utlåtande. Projektplanet ska innehålla följande:

 • Namnet på verkamheten eller projektet
 • Varför verksamheten eller projekten behövs, hur den skiljer sig från en annan motsvarande verksamhet?
 • Målgrupp
 • Målsättningar
 • Genomförande
 • Varaktighet
 • Samarbetssektorer

Beskriv dessutom dessa saker:

 • Hur skiljer verksamheten sig från den kommersiella verksamheten som finns?
 • På vilket sätt kompletterar verksamheten samma eller en liknande verksamhet inom den offentliga sektorn?
 • Hurdant samarbete önskar ni med den offentliga sektorn?
 • Samarbetssektorn i Åbo stad eller Egentliga Finlands välfärdsområde: Personerna, med vilka man har diskuterat projekten?

Du observerar väl att utlåtandeförfrågningen ska vara inlämnad senast på onsdag 31.8.2022. STEA har givit anvisningar till föreningarna för att ta kontakt med den egna bidragsberedaren ifall begäran om utlåtande eller intentionsavtal inte är möjligt att få av kommunen eller välfärdsområdet i den föränd-rande situationen.

Vänligen notera att man inte behöver skicka utlåtande eller intentionsavtal om allmänt samarbete såsom medlemskap i styrgruppen eller om nätverksarbete till STEA.

Mera information får du av projektchefen i beredningsorganisation för Egentliga Finlands välfärdsområde Eeva-Sirkku Pöyhönen, tel. 050 538 2101 eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi, planeringschefen i Åbo stad Jaana Halin, tel. 040 661 6370 jaana.halin@turku.fi och utvecklingschefen Maarit Luukkaa, tel. 0500 825 532 maarit.luukkaa@turku.fi

Bekanta dig med anvisningarna om utlåtande gällande ansökan om STEA fortsatta understöd (pdf).

Nyckelord: hyvinvointialue , järjestöyhteistyö