Gå över till innehållet

Utveckling av klient- och servicehandledningen samt distanstjänsterna

Nytt elektroniskt styrsystem ersätter besvärlig telefontrafik för att hitta vårdavdelningsplats för behövande  

För närvarande pågår ett pilotprojekt för att skapa ett länge väntat styrsystem som ska spara tid både i jouren och i alla mottagande hälsocentralsavdelningar i Egentliga Finland.

Det elektroniska styrsystemet för vårdavdelningsplatser i hälsocentralerna är en efterlängtad reform i Egentliga Finland. Systemet ska bli ett smidigt instrument för att styra allokeringen av bäddplatser åt behövande från jouren (Tyks Akuten) till de olika vårdavdelningarna på hälsocentralerna i landskapet.

– Pilotprojektet omfattar Åucs Akuten och alla vårdavdelningar i alla hälsocentraler i Egentliga Finland, berättar överläkare Susanna Laivoranta-Nyman som är projektledare för projekthelheten Modell för servicekedjor och helheter (PKPK) inom social- och hälsovårdsreformen.

Pilotprojektet, en del av hälsovårdsreformens strukturreform, har godkänts av såväl projektstyrgruppen inom social- och hälsovårdsreformen som av sjukvårdsdistriktets ledning.

– Kontaktpersonerna i piloteringen har utnämnts och inledande informationsmöten har redan hållits.  Nästa steg är att presenta detaljerade specifikationer – som är åtminstone delvis organisationsspecifika – tillsammans med kontaktpersonerna, berättar Laivoranta-Nyman.

När dessa är klara får vi en offert av en applikationsleverantör.  Om offerten godkänns, tas systemet omedelbart i bruk på hösten efter att de nödvändiga tillämpnings- och justeringskontrollerna är avklarade.

Applikationen känner till vårdavdelningarna och beläggningen per hemkommuns

Den nya applikationen kommer att känna till möjligheterna till vårdplats och hemsjukhusservice enligt hemkommun och visa den gällande beläggningen på vårdavdelningarna.

– Målsättningen är att styra patienten till fortsatt vård smidigare än nu och därmed reducera dröjsmålet med att överföra av patienter pga. överbeläggning på mottagande enhet.  Ytterst är meningen att utnyttja enheterna för fortsatt patient mera ändamålsenligt än idag.  Applikationen visar också en situationsbild av det aktuella läget för alla vårdavdelningsplatser i hälsocentralerna i Egentliga Finland, säger Laivoranta-Nyman.

En kontaktperson har utnämnts för pilotprojektet från alla primärvårdsorganisationer inom Egentliga Finland samt ÅUCS Akuten.  Dessa kontaktpersoner står i nyckelposition vad gäller att definiera specifikationerna för den nya applikationen tillsammans med teamen för hälsovårdsreformen.

Projektchefen för elektroniska tjänster Johannes Holvitie vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt berättar att modeller skapas för kärnprocesserna redan nu i förberedande syfte.  Modellerna ska beskriva aktörerna, deras inbördes ansvar och vilken information som ska överföras mellan aktörerna inom systemet.  Processmodellarbetet ska involvera alla kontaktpersoner för vårdavdelningarna, hemsjukhuset och ÅUCS Akuten.

– Modellarbetet sker inom grupper där deltagarna representerar möjligast liknande patientlogistiska organisationer.  Så fort felaktiga premisser eller brister uppdagas, justeras eller kompletteras processmodellen. Sedan modellen blivit klar överförs processen efter anpassningar i styrsystemet till stöd för brukarnas arbete, förklarar Holvitie.

– Allt detta förutsätter att ansvaren inom och mellan olika aktörer är kristallklart definierade.  Ju bättre ansvaren är definierade och omskötta, desto högre blir kvaliteten på informationen som införs och därigenom också kvaliteten på produktionen av automatiserad informationsbehandling.

Associerade projekt:

Modell för servicekedjor och helheter

Vägkartan för distanstjänster