Gå över till innehållet

Ny nätsida uppföljer utvecklingen av sote-tjänsterna i Egentliga Finland

De stora utvecklingsprojekten inom social- och hälsovårdreformen (sote-reformen) i Egentliga Finland är Strukturreformprojektet och programmet Framtidens social- och hälsocentral.  Dessa och annan regional utveckling inom sote presenteras på nyligen öppnade nätsidor under adress:  vshyvinvointialue.fi. Även på svenska.

Regionala organisationer kör gemensamt utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna vidare på frivillig bas inom Egentliga Finland. Målsättningen är att på bred front stärka samarbetet för produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna inom regionen.

Den nya nätsidan erbjuder en gemensam plattform för kommunikationen i sote-frågor. Samtidigt är det möjligt att presentera en synnerligen mångfacetterad helhet under en och samma rubrik.

– För närvarande pågår många projekt och ännu fler sote-konstruktörer finns som alla behöver ett gemensamt och neutralt forum för information och presentationer. Vi behöver denna nätsida, säger Susse Määttänen kommunikationschef med ansvar för kommunikationen kring utvecklandet av sote-tjänsterna.

Framöver ska vi också sammanfatta aktuella ämnen i ett nyhetsbrev som envar kan beställa på nätsidan.

– De viktigaste punkterna för kommunikationen just nu är kommunerna, tredje sektorn, professionella aktörer inom sote-reformen och andra parter som arbetar med utvecklandet av sote. Det finns ett stort antal aktörer och beslutsfattare som jobbar med sote-reformen som måste hållas ajour med var utvecklingen går.  Det är också viktigt att informera om alla de nya möjligheterna som sote-projekten öppnar för kommunerna.

Gemensamt mot bättre service

Utvecklingsarbetet förs sedan vidare i form av ett helhetsprojekt som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Helhetens huvudsakliga projekt: strukturreformen som leds av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och programmet Framtidens social- och hälsocentral som leds av Åbo stad, omfattar en mängd innehållsmässigt och funktionellt olika utvecklingsmål. I Egentliga Finland pågår dessutom många andra utvecklingsprojekt inom social- och hälsovårdsreformen och för dessa ansvarar sjukvårdsdistriktet, kommunerna och tredje sektorn.

Alla 27 kommuner och samkommunerna inom Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet och tredje sektorn – alla samarbetar för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland.

Nyckelord: kommunikations , nätsidor