Gå över till innehållet

Kontaktuppgifter

Projektledarna för välfärdsområdets beredningsorganisation

Arja Pesonen
Förvaltning, ekonomi och stödtjänster (projekt 1)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Laura Saurama
Ledning och kunnande (projekt 2)
Åbo stad
Sirpa Rantanen
Organisering av tjänsterna (projekt 3)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Saija Rintala
Ledning och kunnande (projekt 2)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Katariina Kauniskangas
Organisering av tjänsterna (projekt 3)
Åbo stad
Anneli Pahta
Kontaktytor (projekt 4)
Salo stad
Johannes Holvitie
ICT (projekt 5)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Janne Mutanen
ICT (stöd till projekt 5)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Mika Kontio
Koordinering av räddningsväsendet
Regionala räddningsverket
Mika Viljanen
Koordinering av räddningsväsendet (reserv)
Regionala räddningsverket
Jenni Kiviluoto
Kontaktytor (projekt 4)
Åbo stad
Faktureringsadress
Egentliga Finlands välfärdsområde
Förmedlarkod: BAWCFI22 E-faktureringsadress: 003732210651
FO-nummer: 3221065-1 MOMS-nummer: FI32210651 EDI-adress: 003732210651

Förvaltning för Egentliga Finlands välfärdsområde

Antti Parpo
Beredningschef för Egentliga Finlands välfärdsområde
Egentliga Finlands välfärdsområde, Åbo stad

Kommunikation

Maria Roos
Kommunikationsdirektör vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
projektchef i projektet 2.5 Egentliga Finlands välfärdsområde
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands välfärdsområde
Heidi Pyhälahti
Kommunikationschef
Programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral. Egentliga Finlands välfärdsområde. Utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna.
Åbo stad
Talvikki Susiluoma
PMO
Kommunikationsexpert
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands välfärdsområde.

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Pia Kirjonen
Programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland
Projektledare
Åbo stad
Heidi Pyhälahti
Kommunikationschef
Programmet Framtidens social och hälsocentral, Egentliga Finlands välfärdsområde.
Åbo stad
Tiia Korpisalo
Projektchef
Programmet Framtidens social och hälsovårdscentral
Pilotering av kundhandledning, Servicehelheten för välfärd, Åbo stad
Mia Oksa
Utveckling av mental- och rusvårdsservicen för barn och unga
Projektchef
Sami Luoto
Projektchef
Programmet Framtidens social och hälsovårdscentral
Marjut Aalto
Projektchef
Organisationsexpert
Riikka Haumo
Verksamhetsmodellen Kraft i Vardagen
Projektchef
Åbo stad
Minna Rosendahl
Projektchef
Sidosryhmät osana asiakkaan palveluketjua
Projektet Framtidens social- och hälsocentral, Egentliga Finlands minnesföreninf rf
Teija Ahokas
Projektchef
Utvecklingsprogrammet för socialservice för personer i arbetsför ålder
Programmet framtidens social- och hälsocentral och Egentliga Finlands kompetenscentrum för det sociala området
Janne Mononen
Digitaliska social- och hälsovårdscentral
Projektchef
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Karoliina Olin
Överkommunal övervakningscentral
Projektchef
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Taru Elo
Projektchef
Utveckling av preventivmedelstjänster
Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Övrig regional utveckling

Päivi Rautava
Forskning, innovation och kunnande -grupp (TKKI)
forskningsöverläkare, VSSHP
professor, Åbo universitet
Pasi Oksanen
Planen för ordnade av hälso- och sjukvård
Utvecklingschef
Åbo stad
Karoliina Luukkainen
Hyte-arbetsgruppen, ordf.
Ledande sakkunnig, befrämjande av välfärd och hälsa. Projektchef (projekt 3.1. och projekt 4.1.)
Åbo stad
Päivi Antila
Ansvarig beredare i ärenden gällande orala hälsovården, specialtandläkare, fil. mag.
Kirsi Kiviniemi
Rehabiliterings-, vård- och omsorgstjänster för äldre, ordf. för arbetsgruppen
Ledare för bedömningsarbetet
Åbo stad
Mikko Hulkkonen
Tjänster för barn, unga och familjer, ordf. för arbetsgruppen
Välfärdsdirektör
Rusko
Jenni Kiviluoto
Mentalvårds- och missbrukartjänster, Sociala tjänster och tjänster för personer med funktionsnedsättning, ordf. för arbetsgruppen
Åbo stad
Minna Rosendahl
Samarbete med organisationer och samfund
Ordförande
113, Sotejärjestöjen neuvottelukunta, Varsinais-Suomi

Andra