Gå över till innehållet

Kontaktuppgifter

Välfärdsområdes kontaktuppgifter fr.o.m. 8/2022

Välfärdsområdets registratur kirjaamo@varha.fi

Tillägg som referens i rubriken att meddelandet är riktat till välfärdsområdet.

Faktureringsadress Egentliga Finlands välfärdsområde

Förmedlarkod: BAWCFI22, Nätfakturaadress: 003732210651, FO-nummer: 3221065-1

Momsnummer: FI32210651, EDI-kod: 003732210651

 

Välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen tarmo.martikainen@vshva.fi tel. 050 558 4579
Assistenten Nina Kokkonen, tel. 044 907 3826

Direktör för organiseringens tjänster Antti Parpoantti.parpo@turku.fi, puh. 040 6428 682

Direktör för koncerntjänster Laura Sauramalaura.saurama@turku.fi, tel.  040 632 9901

Resultatområdesdirektör för social- och hälsovårdstjänster Mikko Pakarinen (fr.o.m. 1.9), mikko.pakarinen@kaarina.fi, puh. 050 512 9270

Resultatområdesdirektör för tjänster för äldre Eeva-Sirkku Pöyhönen (fr.o.m. 1.9) eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi  tel. 050 538 2101

Resultatområdesdirektör för räddningstjänster Mika Kontiomika.kontio@turku.fi, tel. 050 313 7554

Resultatområdesdirektör för ÅUCS/sjukhustjänster

 

Beredning av välfärdsområdet

Koordinering av svenskspråkig service Wiveka Kauppilawiveka.kauppila@tyks.fi tel. +358505770625

Kommunikation, Maria Roosmaria.roos@tyks.fi

Integrationsdirektörer

 

Projekthelheten Framtidens social- och hälsocentral övergår under välfärdsområdets förvaltning 1.1.2023. Kontaktuppgifter till projekthelhetens administration och till projektchefer nedan.

Projektledarna för välfärdsområdets beredningsorganisation

Arja Pesonen
Förvaltning, ekonomi och stödtjänster (projekt 1)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
arja.pesonen@tyks.fi
0504090755

Laura Saurama
Ledning och kunnande (projekt 2)
Åbo stad
laura.saurama@turku.fi

Sirpa Rantanen
Organisering av tjänsterna (projekt 3)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
sirpa.rantanen@tyks.fi
0505934050

Saija Rintala
Ledning och kunnande (projekt 2)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
saija.rintala@tyks.fi
0405222755

Katariina Kauniskangas
Organisering av tjänsterna (projekt 3)
Åbo stad
katariina.kauniskangas@turku.fi
0505529240

Anneli Pahta
Kontaktytor (projekt 4)
Salo stad
anneli.pahta@salo.fi
0407429511

Johannes Holvitie
ICT (projekt 5)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
johannes.holvitie@tyks.fi
0503485228

Janne Mutanen
ICT (stöd till projekt 5)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
janne.mutanen@tyks.fi
0504768020

Mika Kontio
Koordinering av räddningsväsendet
Regionala räddningsverket
mika.kontio@turku.fi

Mika Viljanen
Koordinering av räddningsväsendet (reserv)
Regionala räddningsverket
mika.viljanen@turku.fi

Jenni Kiviluoto
Kontaktytor (projekt 4)
Åbo stad
jenni.kiviluoto@turku.fi
0401384182

Faktureringsadress
Egentliga Finlands välfärdsområde
Förmedlarkod: BAWCFI22 E-faktureringsadress: 003732210651
FO-nummer: 3221065-1 MOMS-nummer: FI32210651 EDI-adress: 003732210651

Koncerntjänster

Laura Saurama
Direktör för koncerntjänster, Egentliga Finlands välfärdsområde
laura.saurama@turku.fi

Jari-Pekka Tuominen
Förvaltningsdirektör, Egentliga Finlands välfärdsområde
jari-pekka.tuominen@tyks.fi

Timo Seppälä
Fastighetsdirektör, Egentliga Finlands välfärdsområde
timo.seppala@tyks.fi

Arja Pesonen
Ekonomidirektör, Egentliga Finlands välfärdsområde
arja.pesonen@tyks.fi
050 409 0755

Janne Saarinen
Direktör för stödtjänster, Egentliga Finlands välfärdsområde
janne.tapani.saarinen@tyks.fi

Jari Poromaa
Direktör för informationsförvaltning, Egentliga Finlands välfärdsområde
jari.poromaa@tyks.fi

Maria Roos
Kommunikationsdirektör, Egentliga Finlands välfärdsområde
maria.roos@tyks.fi
040 508 4143

Tjänster för äldre

Eeva-Sirkku Pöyhönen
Resultatområdesdirektör, Egentliga Finlands välfärdsområde
eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi, puh. 050 538 2101

Salla Lindegren
Kundhandledningsdirektör, Egentliga Finlands välfärdsområde
salla.lindegren@salo.fi

Organiseringens tjänster

Antti Parpo
Direktör för organiseringens tjänster, Egentliga Finlands välfärdsområde
antti.parpo@turku.fi, 040 642 8682

Pasi Oksanen
Kunddirektör, Egentliga Finlands välfärdsområde
pasi.j.oksanen@turku.fi, 040 574 5652

Karin Simola
Direktör för tvåspråkig service, Egentliga Finlands välfärdsområde
karin.simola@kimitoon.fi

Anneli Pahta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, Egentliga Finlands välfärdsområde
anneli.pahta@salo.fi, 040 742 9511

Leena Setälä
Strategidirektör, Egentliga Finlands välfärdsområde
leena.setala@tyks.fi, 050 327 1230

Marjaana Siirala
Direktör för informationstjänster, Egentliga Finlands välfärdsområde
marjaana.siirala@turku.fi

Ville Kytö
Forsknings- och utvecklingsdirektör, Egentliga Finlands välfärdsområde
ville.kyto@tyks.fi

Sari Koistinen
Överläkare, avdelningstjänster för allmän medicin och rehabilitering, Egentliga Finlands välfärdsområde
sari.koistinen@loimaa.fi

Social- och hälsovårdstjänster

Mikko Pakarinen
Resultatområdesdirektör, Egentliga Finlands välfärdsområde
mikko.pakarinen@kaarina.fi, 050 512 9270

Jenni Kiviluoto
Kundhandledningsdirektör, Egentliga Finlands välfärdsområde
jenni.kiviluoto@turku.fi, 040 138 4182

Emilia Heikkilä
Servicedirektör, social- och handikappservice, Egentliga Finlands välfärdsområde
emilia.heikkila@kaarina.fi

Jane Marttila
Servicedirektör, social- och hälsocentral, Egentliga Finlands välfärdsområde
jane.marttila@turku.fi, 050 518 2792

Susanna Laivoranta-Nyman
Servicedirektör, universitetssocial- och hälsocentral, Egentliga Finlands välfärdsområde
susanna.laivoranta-nyman@tyks.fi

Kommunikation

Maria Roos
Kommunikationsdirektör vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
projektchef i projektet 2.5 Egentliga Finlands välfärdsområde
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands välfärdsområde
maria.roos@tyks.fi
0405084143

Heidi Pyhälahti
Kommunikationschef
Programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral. Egentliga Finlands välfärdsområde. Utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna.
Åbo stad
heidi.pyhalahti@turku.fi
0449074362

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Pia Kirjonen
Programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland
Projektledare
Åbo stad
pia.kirjonen@turku.fi
0405371164

Heidi Pyhälahti
Kommunikationschef
Programmet Framtidens social och hälsocentral, Egentliga Finlands välfärdsområde.
Åbo stad
heidi.pyhalahti@turku.fi

Tiia Korpisalo
Projektchef
Programmet Framtidens social och hälsovårdscentral
Pilotering av kundhandledning, Servicehelheten för välfärd, Åbo stad
tiia.korpisalo@turku.fi
0403549765

Mia Oksa
Utveckling av mental- och rusvårdsservicen för barn och unga
Projektchef
mia.oksa@tyks.fi
0505740521

Sami Luoto
Projektchef
Programmet Framtidens social och hälsovårdscentral
sami.luoto@turku.fi
0449074357

Marjut Aalto
Projektchef
Organisationsexpert
marjut.aalto@muistiturku.fi
0405271665

Riikka Haumo
Verksamhetsmodellen Kraft i Vardagen
Projektchef
Åbo stad
riikka.haumo@turku.fi
0406117393

Minna Rosendahl
Projektchef
Sidosryhmät osana asiakkaan palveluketjua
Projektet Framtidens social- och hälsocentral, Egentliga Finlands minnesföreninf rf
minna.rosendahl@muistiturku.fi
0400653379

Teija Ahokas
Projektchef
Utvecklingsprogrammet för socialservice för personer i arbetsför ålder
Programmet framtidens social- och hälsocentral och Egentliga Finlands kompetenscentrum för det sociala området
teija.ahokas@vasso.fi
0503822772

Mari Luonsinen
Projektchef
mari.luonsinen@turku.fi
0447949984

Janne Mononen
Digitaliska social- och hälsovårdscentral
Projektchef
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
janne.mononen@tyks.fi
0504787828

Karoliina Olin
Överkommunal övervakningscentral
Projektchef
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
karolina.olin@tyks.fi
0504381772

Taru Elo
Projektchef
Utveckling av preventivmedelstjänster
Programmet Framtidens social- och hälsocentral
taru.elo@turku.fi

Övrig regional utveckling

Päivi Rautava
Forskning, innovation och kunnande -grupp (TKKI)
forskningsöverläkare, VSSHP
professor, Åbo universitet
paivi.rautava@tyks.fi
0503005859

Pasi Oksanen
Planen för ordnade av hälso- och sjukvård
Utvecklingschef
Åbo stad
pasi.j.oksanen@turku.fi
0405745652

Karoliina Luukkainen
Hyte-arbetsgruppen, ordf.
Ledande sakkunnig, befrämjande av välfärd och hälsa. Projektchef (projekt 3.1. och projekt 4.1.)
Åbo stad
karoliina.luukkainen@turku.fi
0505590152

Päivi Antila
Ansvarig beredare i ärenden gällande orala hälsovården, specialtandläkare, fil. mag.
paivi.antila@soteakseli.fi
0444357667

Kirsi Kiviniemi
Rehabiliterings-, vård- och omsorgstjänster för äldre, ordf. för arbetsgruppen
Ledare för bedömningsarbetet
Åbo stad
kirsi.m.kiviniemi@turku.fi
0406830044

Mikko Hulkkonen
Tjänster för barn, unga och familjer, ordf. för arbetsgruppen
Välfärdsdirektör
Rusko
mikko.hulkkonen@rusko.fi
0444333523

Jenni Kiviluoto
Mentalvårds- och missbrukartjänster, Sociala tjänster och tjänster för personer med funktionsnedsättning, ordf. för arbetsgruppen
Åbo stad
jenni.kiviluoto@turku.fi
0401384182

Minna Rosendahl
Samarbete med organisationer och samfund
Ordförande
113, Sotejärjestöjen neuvottelukunta, Varsinais-Suomi
minna.rosendahl@muistiturku.fi
0400653379