Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Försök med avgiftsfria preventivmedel för personer under 25 år i hela Egentliga Finlands välfärdsområde

I och med projektet för avgiftsfria preventivmedel inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland börjar man utveckla tillgången till preventivmedel och tjänster för främjande av sexuell hälsa för unga i hela välfärdsområdet. Avgiftsfria preventivmedel erbjuds alla unga under 25 år i Egentliga Finland under oktober-november.

På vissa ställen i Egentliga Finland har det redan funnits en omfattande tillgång till avgiftsfria preventivmedel för personer under 25 år.

I projektet för avgiftsfria preventivmedel inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland har man nu fått med aktörer från hela Egentliga Finland.

– Vi börjar härnäst utarbeta anvisningar och definierar de verksamhetsställen där man i fortsättningen får avgiftsfria preventivmedel samt gör upp en plan tillsammans med apoteket inklusive tillhörande logistik, berättar Taru Elo, som började som projektchef för pilotprojektet i juni.

Som en del av utvecklingsarbetet görs de unga också delaktiga bland annat genom en enkät om de ungas behov och önskemål i fråga om tjänsten som genomförs som ett högre YH-lärdomsprov.

Att utveckla handledningen angående
sexuell hälsa är väsentligt

I pilotprojektet får den unga preventivmedel avgiftsfritt ända tills hen fyller 25 år.

– Preventivmedlen ska vara lika tillgängliga för unga i alla kommuner. Detta omfattar p-piller, p-stavar, spiraler, plåster, p-ringar och kondomer, berättar Taru Elo.

Ingen nedre åldersgräns har fastställts för användningen av preventivmedel.

– I pilotprojektet är det också särskilt viktigt att komma ihåg annan handledning och rådgivning om preventivmetoder, könssjukdomar och främjande av sexuell hälsa, vilket man också i stor utsträckning kommer att utveckla i projektet, betonar Elo.

I undersökningar har man bedömt att en del av de oönskade graviditeterna drabbar flickor och kvinnor som redan använder någon preventivmetod. Ju mer metoden kräver av användaren, desto större är risken för användarfel, som oftast är glömska.

– Långvariga metoder är användarvänliga för unga och även de effektivaste metoderna för att förebygga oönskad graviditet, säger Taru Elo.

Skulle till slut
ge välfärdsområdena besparingar

I Finland gavs en nationell rekommendation om att erbjuda avgiftsfria preventivmedel för unga redan 2014 i Handlingsprogrammet för sexuell och reproduktiv hälsa. Utbudet av avgiftsfria preventivmedel i de finländska kommunerna varierar dock fortfarande mellan ett stort utbud till ett begränsat – i en stor del av kommunerna i Finland erbjuds inga avgiftsfra preventivmedel alls.

– I uppföljningen av åren 2000–2019 gjorde 20–24-åringar flest aborter i Finland. I en undersökning som Helsingfors universitet låtit göra framgår det också att antalet förlossningar och aborter bland personer under 20 år har minskat i Finland på 2000-talet.

Resultaten bekräftar att avgiftsfria preventivmedel som vissa kommuner erbjuder och ett åldersfritt akutpreventivmedel som fås från apoteket har varit fungerande lösningar. I utredningen har det också framkommit att just priset på preventivmedel och svårigheterna att få tillgång till tjänster är centrala orsaker till att unga inte använder preventivmedel eller inte fortsätter att använda dem.

– Det är fint att främjandet av den sexuella hälsan nu ses som en så viktig och betydelsefull fråga. Avgiftsfria preventivmedel skulle i fortsättningen också medföra besparingar för välfärdsområdena, eftersom även hälso- och sjukvårdsbesöken och besöken inom den specialiserade sjukvården minskar när aborterna minskar, påpekar Taru Elo.

– Varje förebyggande av oönskad graviditet är viktigt och betydande för den unga.

Elo anser att det ska finnas lättillgängliga tjänster för unga där de kan bemötas på ett övergripande sätt.

– Med det här mötet kan vi eventuellt identifiera andra problem eller utmaningar samt stöda den unga att ta hand om sig själv och sin egen sexualitet på ett sunt sätt.

Vi kommer att informera om inledandet av avgiftsfria preventivmedel efter att tidtabellerna preciserats. På varje hälsovårdscentrals egen webbplats finns information om detta och anvisningar för unga om hur de kan söka sig till tjänsterna i kommunen i fråga. Senare genomförs även kampanjer för unga.

  • Utvecklingen av preventivmedelstjänsterna är en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral och dess utvecklingsåtgärder. Egentliga Finland har liksom sexton andra områden deltagit i försöket med avgiftsfria preventivmedel och i annat utvecklingsarbete för att främja preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa som en del av projektet Framtidens social- och hälsocentralsprojekt i Egentliga Finland. Programmet pågår till slutet av 2023.

Mer information:
Taru Elo
projektchef
Utveckling av preventivmedelstjänster
Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland
taru.elo@turku.fi
tfn 0449072916