Gå över till innehållet

Felaktig avsändare i elektronisk postleverans av välfärdsområdets användarkoder – innehållet i meddelandet är felfritt

Det har till en del av välfärdsområdets personal postats en ny användarkod så att som avsändare i det digitala brevet felaktigt ses Vasa centralsjukhus. Avsändaren borde naturligtvis vara Egentliga Finlands välfärdsområde.

Brevet som berör användarkoder har skickats per brev och digitalt i tjänsten OmaPosti. Bakom det som har hänt finns ett mänskligt fel som har skett då Posten skickat breven. Felet förekommer bara i den digitala leveransen.

Brevet som gäller användarkoder har skickats digitalt i tjänsten OmaPosti. Felet har inträffat i postens sändningssystem.

Innehållet i brevet är felfritt. I den post som skickats som traditionell brevpost till personalens hemadress förekommer det inte en felaktig avsändare.

Personalen kan ta den nya koden av Egentliga Finlands välfärdsområde i användning enligt den anvisning som skickades per post. Det tekniska felet som har skett i koden för avsändaren påverkar inte användarkoden på något sätt.

Vi beklagar felet. Vi arbetar tillsammans med Posten för att korrigera felet utan dröjsmål. Egentliga Finlands välfärdsområde har kontaktat Vasa centralsjukhus, vilket felaktigt printades ut som avsändare.

Postningen av nya användarkoder för den personal som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde inleddes tisdagen den 16 november. Alla cirka 24 000 personer som övergår till välfärdsområdet får välfärdsområdets användarkod per brevpost. Insamlingen av personalens adresser har gjorts tidigare under hösten och av den anledningen kan brevet komma till sådana enstaka personer, vars arbetsförhållande har tagit slut under hösten. För dem är posten onödig och man kan förstöra den.