Gå över till innehållet

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder 14.12.2022 kl. 15

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder onsdag den 14 december 2022 kl. 15 i auditoriet i konferenshotellet Linnasmäki i adressen: Kristliga institutet, Ringbrynjegatan 7, 20380 Åbo.

Föredragningslistan har publicerats på webbplatsen: Esityslistahaku (tweb.fi)

Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde är offentligt och representanter för medierna är välkomna att följa sammanträdet. Vi ber om att man iakttar coronasäkerhet och att man anländer till sammanträdet bara om man är helt frisk. Tyvärr finns det inga öppna lokaler för allmänheten i auditoriet men du kan följa välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde som direktsändning (streaming).

Du hittar länken till streamingen på sammanträdesdagen på välfärdsområdets webbsidor under rubriken Välfärdsområdesförvaltning och sammanträdesmaterial

Du hittar länken till direktsändningen ca fem minuter innan sammanträdet börjar på välfärdsområdets webbplats. Sammanträdet bandas inte.

Nyckelord: aluevaltuusto , regionfullmäktige