Gå över till innehållet

Välfärdsområde

Egentliga Finlands välfärdsområde samlar in åsikter gällande dess service

Utarbetandet av strategin för social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finlands välfärdsområde fortskrider. Vi har öppnat en serviceundersökning som är tillgänglig för alla invånare i Egentliga Finland. Genom att svara på enkäten hjälper du till med att utveckla tjänsterna.

Förberedelserna för välfärdsområdet i Egentliga Finland är i full gång och nu vill vi höra invånarna i regionen för att kunna utveckla tjänsterna tillsammans. Vi hoppas att alla vill delta i utvecklingsarbetet.

Undersökningen kartlägger vilken syn man har på social- och hälsovården, hur väl tjänsterna fungerar nu och vilka önskemål och utvecklingsbehov man vill lyfta fram.

– Vi hoppas få en bra överblick hur man i Egentliga Finland ser på det aktuella läget gällande vår social- och hälsovård. Vi vill också höra vad svararna anser att vi bör utveckla och vad de uppskattar inom social- och hälsovården , säger Sirpa Rantanen och Katariina Kauniskangas, projektchefer för välfärdsområdets organisering av tjänster.

Tillsammans gör vi Egentliga Finlands välfärdsområde

Undersökningen genomförs som en öppen webbenkät och riktar sig till invånarna i det kommande välfärdsområdet. Målet med undersökningen är att skapa en servicestrategi för social- och hälsovården i välfärdsområdet.

– I servicestrategin beskriver vi målen för social- och hälsovården som välfärdsområdet ordnar. Vi vill beakta invånarnas behov och de regionala egenskaperna samt tillgången och tillgängligheten till dessa tjänster. Vi behöver befolkningens och våra samarbetspartners åsikter som stöd för vårt arbete. Tillsammans gör vi Egentliga Finlands välfärdsområde sammanfattar, Rantanen och Kauniskangas.

Varför borde jag svara på enkäten?
Du har nu möjlighet att påverka och sätta ut mål för social- och hälsovården i vårt framtida välfärdsområde. Du kan berätta för oss, vad du tycker att vi i serviceutbudet borde förändra eller förnya och vad som du tycker är viktigt. Dina svar är viktiga för oss.

Svara på enkäten.

Svarstiden är till den 31.1.2022.