Gå över till innehållet

Egentliga Finlands välfärdsberättelse har publicerats 30.5.

Egentliga Finlands regionala välfärdsberättelse är en beskrivning av tillståndet hos befolkningen gällande välfärden, om centrala styrkor samt om faktorer som påverkade hälsan och välfärden år 2021. Välfärdsberättelsen publiceras nu för fjärde gången. Berättelsen finns att läsa på svenska  

Välfärdsberättelsen beskriver befolkningens servicebehov som en del av beredningen av Egentliga Finlands välfärdsområde. Berättelsen fungerar som ett arbetsredskap för ledningen, som ett stöd för det politiska beslutsfattandet och som en grund för strategiarbetet inom välfärdsområdet.

Utarbetandet av den regionala välfärdsberättelsen är del av beredningsarbetet för Egentliga Finlands välfärdsområde. Arbetsgruppen för befrämjande av välfärd och hälsa har svarat för utarbetandet av berättelsen.

 

Nyckelord: välfärdsområde