Gå över till innehållet

aluehallitus

Egentliga Finlands välfärdområdesstyrelses beslut på tisdag 7.6.2022

Egentliga Finlands välfärdområdesstyrelse sammanträdde den 7.6.2022.

Välfärdsområdesstyrelsen kompletterade urvalskommittén gällande tillsättandet av tjänsterna som resultatområdesdirektörer. Medlemmarna i urvalskommittén är (ersättaren i parentes):

  • Sanna Vauranoja (Toni Forsblom)
  • Niina Alho (Ari Korhonen)
  • Jouni Mutanen (Jani Kurvinen)
  • Maarit Koivisto (Katri Kapanen)
  • Laura Kaarniharju (Heikki Tamminen)
  • Janina Andersson (Heidi Aaltonen)
  • Niklas Guseff (Regina Koskinen)

Behörighetskraven för tjänsterna som direktör för resultatområdet räddningstjänster samt direktör för koncerntjänster ändrades enligt föredragningslistan och anmälningstiden för de båda fortsattes för tiden 8.6.-15.6.2022.

Välfärdområdesstyrelsen fick den regionala välfärdsberättelsen för kännedom.

Föredragningslistan är i sin helhet till påseende på adressen Esityslistahaku (tweb.fi).

Välfärdområdesstyrelsen har sitt nästa sammanträde den 14.6.2022, och föredragningslistan som behandlas vid sammanträdet publiceras på den ovannämnda webbtjänsten. Sammanträdenas protokoll publiceras på samma adress efter underskrifterna.

Nyckelord: aluehallitus , välfärdsområde