Gå över till innehållet

Välfärdsområde

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände för sin del sammansättningen av det temporära beredningsorganet för social- och hälsovårdsreformen

Den temporära administrationen som ska förbereda det nya välfärdsområdet i Egentliga Finland tar form.  Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände vid sitt möte 17.8.2021 för sin del sammansättningen av det temporära beredningsorganet. Kommunernas, primärhälsovårdens och socialvårdens samarbetsområden, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, specialomsorgsdistriktet och regionens räddningsväsende har sammanträtt för att gemensamt diskutera frågan.  Varje aktör måste för sin del godkänna sammansättningen innan beredningsorganet kan officiellt inleda sin verksamhet.

 Egentliga Finlands välfärdsområde kommer från och med 1.1.2023 att vara det näst största välfärdsområdet i vårt land.  Den kommer att bli en stor arbetsgivare med ca 21 000 anställda.  Den temporära förvaltning som är under uppbyggnad kommer att ha en central uppgift  vad gäller det förberedande arbetet för att få till stånd Egentliga Finlands välfärdsområde.  Det temporära beredningsorganet (Vate, för ”väliaikainen valmistelutoimielin”) kommer att ansvara för beredningen av landskapets social- och hälsovårdsreform till och med början av mars 2022, varefter välfärdsområdesfullmäktige tar över.  Det temporära beredningsorganet deltar i att utreda vilken egendom som ska övergå i välfärdsområdets ägo och hurudana avtal som ska ingås, att besluta om välfärdsområdets budget för åren 2021 och 2022 och att delta i att arrangera det första regionvalet.

Det temporära beredningsorganet kan dock officiellt ta vid endast då alla kommuner, specialomsorgsdistriktet och det regionala räddningsväsendet har gett sina enhetliga godkännanden till beredningsorganets sammansättning och till beslutet enligt vilket sjukvårdsdistriktet överhuvudtaget kan tillsätta ett temporärt beredningsorgan.

Medlemmarna i organet har utsetts bland tjänsteinnehavarna i kommunerna, samarbetsområdena för primärvården och socialtjänsterna, sjukvårdsdistriktet, specialsomsorgsdistriktet och det regionala räddningsväsendet.  Antalet medlemmar uppgår till 13 och det temporära beredningsorganet utser ordförandena bland sina medlemmar.  Matti Bergendahl, direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, har föreslagits bli ordförande och Tuomas Heikkinen, Åbo stads kanslichef, vice ordförande.

Förslag till temporärt beredningsorgan för Egentliga Finland

(förutsätter alla parters enhetliga godkännande):

Ordinarie medlem                                               Suppleant

Åbo:

Tuomas Heikkinen, Åbo (vice ordf.)                Max Lönnqvist, Åbo

Riitta Liuksa, Åbo                                                 Laura Saurama, Åbo

Mikko Pakarinen, St. Karins                              Krista Ryödi, Lundo

Seija Österberg, Virmo                                       Juha Sandberg, Reso

 

Salo:

Tero Nissinen, Salo                                              Marjaana Sorokin, Somero

 

Loimaa:

Jari Rantala, Loimaa                                           Carita Maisila, St. Mårtens

 

Nystad:

Anne Takala, Nystad                                           Atso Vainio, Nystad

 

Åboland:

Patrik Nygren, Pargas                                       Erika Strandberg, Kimitoöns kommun

 

Specialomsorgsdistriktet

(Expert- och stödcentret för personer med kognitiv

funktionsnedsättning (KTO)/Kårkulla)

Sari Hietala, KTO                                                  Otto Ilmonen, Kårkulla

 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt:

Matti Bergendahl, (ordf.)                                   Petri Virolainen

Arja Pesonen                                                        Saija Stenbacka

Sirpa Rantanen                                                     Mikko Pietilä

 

Räddningsväsendet:

Jari Sainio, Regionala räddningsvärket            Mika Viljanen, Regionala räddningsvärket

 

– Trots att man inte officiellt ännu tillsatt något temporärt beredningsorgan i Egentliga Finland, är det viktigt för oss att påbörja arbetet utan dröjsmål. Vår tidtabell är utmanade, då vi inte genomfört någon regional beredning av social- och hälsovårdsreformen vilket många andra landskap gjort, säger direktören för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Matti Bergendahl som enligt förslaget ska fungera som ordförande för det temporära beredningsorganet.

– Det är väsentligt att vi snabbt konstituerar oss och påbörjar arbetet för att vi ska kunna göra de första rekryteringarna och planera resursanvändningen för Egentliga Finlands välfärdsområde.

– Det är fint att vi kommit framåt med gemensamma ansträngningar. För detta förtjänar alla som varit med i planeringsarbetet ett stort tack.  Vi har en synnerligen arbetsdryg höst och vinter framför oss, då vi ska bygga det blivande välfärdsområdet.  Vårt mål är klart: Vi vill alla gemensamt säkerställa att våra kunder får en allt smidigare åtkomst till vård, säger Bergendahl.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ansvarar för beredningsorganets förvaltningsmässiga stöd och operativa ledningsansvar.

Tidtabell: Social- och hälsovårdsreformen framskrider enligt den ursprungliga tidtabellen

  • Välfärdsområdena har tekniskt sett grundats 1.7.2021, då lagarna som gäller social- och hälsovårdsreformen trädde i kraft.
  • Avsikten har varit att det temporära beredningsorganet skulle inleda sin verksamhet i Egentliga Finland så snabbt som möjligt, senast i början av september 2021.
  • Mandatperioden för områdesfullmäktige börjar 1.3.2022.
  • Välfärdsområdena inleder sin verksamhet från och med 1.1.2023.  Ansvaret för organiseringen av tjänsterna som ska ingå i social- och hälsovårdsreformen övergår då från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.