Gå över till innehållet

hyvinvointialue

Det arrangeras en enkät för allmänheten om namnet på Egentliga Finlands välfärdsområde: man kan delta på webben tills den 15 juni

Beredningen av Egentliga Finlands välfärdsområde framskrider i god takt. Som en del av arbetet vill man hitta ett namn på välfärdsområdet vilket kan användas i vardagen och vilket passar för invånarnas användning i  Egentliga Finland.

Webbenkäten är öppet i en vecka 9-15 juni.

Resultaten i enkäten utnyttjas när det beslutas om det slutliga namnvalet. Det är Egentliga Finlands välfärdsstyrelse som beslutar om namnet under sommaren. Välfärdstyrelsen önskar att så många som möjligt tar del i namngivandet för vårt välfärdsområde.

– Vi funderade över att utbytande av idéer om namnet på välfärdsområdet gör det bekantare för oss alla. Förhoppningsvis hittar vi ett namn som meddelar om våra tjänster, fungerar i vardagen både på finska och svenska och som skulle vara behändigt att använda även i webbtjänster, berättar ordförande för välfärdsområdesstyrelsen Sanna Vauranoja.

Som bakgrund:

  • Det officiella namnet på vårt välfärdsområde är Varsinais-Suomen hyvinvointialue (på svenska Egentliga Finlands välfärdsområde.)
  • Välfärdsområden börjar sitt arbete fr.o.m. 1.1.2023, då servicens organiseringsansvar övergår från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdet.
  • Målsättningen i reformen av social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendet är att förbättra människornas bastjänster. Tyngdpunkten flyttas till bastjänsterna och tidigt förebyggande av problemen.