Gå över till innehållet

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde onsdagen 21.9.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträdde 21.9.2022. Ärendena på föredragningslistan för fullmäktigesammanträdet godkändes enligt förslaget.

Vid sammanträdet bl.a.

Välfärdsområdesstrategi godkänd

Välfärdsområdesfullmäktige godkände strategin för Egentliga Finlands välfärdsområde.  Syftet med tillvaron för vårt välfärdsområde har utkristalliserats i meningen Vi tryggar, vi botar, vi räddar – välfärd tillsammans, varje dag.

Värderingarna utgör grunden för det vi gör tillsammans.  För välfärdsområdet har det utkristalliserats tre värderingar på basis av en personalenkät och av omfattande diskussioner med breda intressentgrupper.  I Egentliga Finlands välfärdsområde arbetar vi tillsammans:

  • Uppskattande och jämlikt – Vi tar hand om alla.
    Vi erbjuder tjänster enligt behov, jämlikt, i enlighet med de principer som vi tillsammans har kommit överens om.
  • Ansvarsfullt och effektivt – Vi kan vår sak.
    Vi utför resultatrikt arbete och resultatrik forskning.  Vi använder resurser på objekt som på riktigt är effektiva och vi förnyar modigt. Vi förbättrar vårt samhälle och vår omgivning.
  • Vänligt med yrkeskunnighet – Vi möter människor som människor; med den vänlighet och yrkeskunskap som är typisk för människor i Egentliga Finland. Vi lyssnar och tar olika åsikter i beaktande i beslutsfattandet.

Ambitiöst mot kommande år

Välfärdsområdets vision är att vara det vänligaste och effektivaste akademiska välfärdsområde som de professionella uppskattar under kommande år.  Vi tryggar tillsammans med våra partners hälsa och välfärd för alla som bor i Egentliga Finland, tvåspråkigt.

– Varje ord i vår vision har betydelse och valen har gjorts genom att diskutera tillsammans med personalen, beslutsfattarna och intressentgrupperna. Vi vill till trygga välfärd uttryckligen tillsammans med våra partners och göra det tvåspråkigt.  Det akademiska skiljer oss från flera andra välfärdsområden, berättar projektledare Katariina Kauniskangas som har intensivt deltagit i strategiarbetet från med början av året.

I utarbetandet av strategin har inalles tusentals människor i Egentliga Finland deltagit på olika sätt genom enkät, workshoppar och forum under det här året.  Välfärdsområdesstyrelse och välfärdsområdesfullmäktige har behandlat strategin för första gången på våren 2022.

Våra tyngdpunkter för resten av året

Nu godkändes det en överordnad strategi, vilken visar riktning för välfärdsområdet som börjar vid årsskiftet och väljer tyngdpunkterna.

– Det allra viktigaste under det här året är att säkerställa att tjänsterna fortsätter och alltsammans fungerar, sammanfattar Tarmo Martikainen som började som välfärdsområdesdirektör i augusti.

Tyngdpunkten för resten av året 2022 är att det i reformen inte uppstår några avbrott i tjänsterna för invånare och inte heller störningar i löneutbetalningen, betalningen av sociala förmåner, välfärdsområdets betalning av räkningar eller i insamlandet av klientavgifter.

Den s.k. servicestrategin som behandlar de faktiska tjänsterna inom vårt välfärdsområde blir färdig nästa år.

Strategimaterialet kommer att publiceras på webbsidan https://vshyvinvointialue.fi/sv/article/valfardsomradets-administration  på finska och på svenska.

Föredragningslistan i sin helhet finns att läsa offentligt på adressen:  Esityslistahaku (tweb.fi). Länken öppnas i ett nytt fönster

Välfärdsområdesfullmäktiges nästa sammanträde äger rum 26.10.2022.  Föredragningslistan publiceras fyra dagar före sammanträdet på nättjänsten:  Esityslistahaku (tweb.fi). Länken öppnas i ett nytt fönster  Protokollen för välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden publiceras på samma adress efter att de undertecknats.