Gå över till innehållet

Bindningar

Centrala förtroendevalda och tjänsteinnehavare inom Egentliga Finlands välfärdsområde ska lämna en redogörelse för sina bindningar. Syftet med redogörelsen för bindningar  är att öka öppenheten och transparensen inom beslutsfattandet.

Egentliga Finlands välfärdsområdes register över bindningar (tyvärr bara på finska)

Förvaltare:

  • Bestämmelserna angående redogörelse för bindningar finns i Lagen om välfärdsområden
    (611/2021), § 89. Redogörelse ska ges för
  • bindningar som gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och
  • andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet,
  • betydande förmögenhet och
  • andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och
    tjänsteuppdrag.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att
skyldigheten iakttas och upprätthåller ett offentligt register över bindningarna. På registret
tillämpas dataskyddslagen.

Redogörelse för bindningar, instruktioner

Dataskyddsbeskrivning (på finska)

Kontaktuppgifter:

Egentliga Finlands välfärdsområde
Revisionsnämnden
PB 52
20521 Åbo
Tilläggsinformation:
Revisionsnämndens sekreterare Synnöve Niemi
Tfn. 050 438 1826
E-post: fornamn.efternamn@tyks.fi

Mer information på annat håll: