Gå över till innehållet

Beställ nyhetsbrevet

Vi är på väg mot Egetliga Finlands välfärdsområde.

Utvecklingsarbetet med social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland sker i samarbete med regionens 27 kommuner, samkommuner, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, specialsomsorgsdistriktet, Åbo universitet och organisationer och samfund (tredje sektorn).

Strukturreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral innehåller många olika innehållsmässiga och funktionella utvecklingsmål. Dessutom pågår många andra utvecklingsprojekt inom ramen för social- och hälsovårdsreformen.

Nyhetsbrevet berättar om det som pågår inom utvecklingsprojekten och hur Egentliga Finland förbereder sig för allt som ändras i och med den kommande social- och hälsovårdsreformen samt räddningstjänstens reform.  Vi får följa med på vägen till bättre service.

Nyhetsbrevet utges på finska och svenska.

Beställ nyhetsbrevet.