Gå över till innehållet

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde fredagen 1.7.2022

Vid sammanträdet 1.7.2022 valde välfärdsområdesstyrelsen resultatområdesdirektörer för välfärdsområdet. Resultatområdesdirektörerna verkar direkt underställda välfärdsområdesdirektören och leder var och en ett av välfärdsområdets sex resultatområden.

Följande personer utnämndes till tjänsterna som resultatområdesdirektörer (månadslönen i parentes):

  • Tjänster för äldre, resultatområdesdirektör Eeva-Sirkku Pöyhönen (12 000 e)
  • Räddningstjänster, resultatområdesdirektör Mika Kontio (9 500 e)
  • Social- och hälsovårdstjänster, resultatområdesdirektör Mikko Pakarinen (12 000 e)
  • ÅUCS/sjukhustjänster, resultatområdesdirektör Petri Virolainen (12 500 e)
  • Organiseringens tjänster, direktör för organiseringens tjänster Antti Parpo (10 500 e)
  • Koncerntjänster, direktör för koncerntjänster Laura Saurama (10 500 e)

Den urvalskommitté som välfärdsområdesstyrelsen utnämnt ansvarade för urvalsprocessen. Tjänsterna som resultatområdesdirektörer var i ett internt anmälnings-/ansökningsförfarande under tiden 16.5-1.6.2022.

–          Av de utmärkta kandidaterna fick vi en bra ledargrupp för välfärdsområdet. Rekryteringsprocessen var koncis och mångsidig. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt enhälligt om valen, sade ordförande för välfärdsområdesstyrelsen Sanna Vauranoja.

Det har gjorts en förteckning över de personer som ansökt till tjänsterna, och förteckningen finns på välfärdsområdesstyrelsens föredragningslista. Föredragningslistan i sin helhet finns till påseende på adressen: Esityslistahaku (tweb.fi)

 

Diskussion om välfärdsområdets domänadress och namnförkortning

Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade välfärdsområdets domänadress och namnförkortning. Det identifierades inte legislativa hinder för användning av domänadressen som härleds ur namnförkortningen. Man har kommit överens om att diskutera vidare om ärendet och om praktiska detaljer med innehavarna av efternamnet.

–          Vi hoppas att vi genom samarbete lyckas diskutera fram en lösning som inte på något sätt skadar efternamnet eller någon annan instans. Samtidigt strävar vi efter att förmå att tjäna våra invånare med alla språk som de talar med en naturlig förkortning av det officiella namnet, berättar välfärdsområdesstyrelsens ordförande Vauranoja.

Avsikten har varit att hitta en beteckning som är lätt att använda och som uppfattas som en förkortning på välfärdsområdet som håller på att etableras. I remissdebatten dryftades användning av en namnförkortning, i vilken man med stora bokstäver visar namnets ursprung VarHa. I remissdebatten konstaterades dessutom att man inte ansöker om registrering av varumärket VarHa. Välfärdsområdets officiella namn i alla sammanhang är Egentliga Finlands välfärdsområde. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade tidigare 21.6 om domänadressen varha.fi och namnförkortningen. Man har tänkt att det officiella namnet @varsinaissuomenhyvinvointialue.fi (och @egentligafinlandsvälfärdsområde.fi) är långt som domänadress och slutdel för e-posten. Det skulle i synnerhet för mångspråkiga kunder vara besvärligt och förorsaka oklarheter i digitala servicesituationer.

Välfärdsområdesstyrelsens nästa sammanträde äger rum 9.8.2022, och föredragningslistan för sammanträdet publiceras i den ovannämnda webbtjänsten. Protokollen för sammanträdena publiceras på samma adress efter att de har undertecknats.

Nyckelord: välfärdsstyrelse , aluehallitus , hyvinvointialue , välfärdsområde