Gå över till innehållet

aluehallitus

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på tisdag 27.9.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse sammanträdde 27.9.2022. I rapporten om aktuella ärenden fortsattes diskussion om risker som hänför sig till övergången till välfärdsområdet. I synnerhet är säkerställandet av lönebetalningar och betalningar av sociala förmåner ytterst viktiga. Ansvaret för dem övergår till välfärdsområdet vid årsskiftet och övergångsperioden kan inte förlängas.

Välfärdsområdesstyrelsen

  • godkände Egentliga Finlands ansökan för det andra skedet i Finlands program för hållbar tillväxt (RRP/RRF) och befullmäktigade välfärdsområdesdirektören att finslipa ansökan.
  • beslöt om upphandling av Tiera PSOP system för servicesedlar och köpta tjänster hos en anknuten enhet Kuntien Tiera Ab.
  • beslöt om upphandling av förändringsarbete för datasystemen Lifecare/Effica av Tietoevry Abp.
  • utnämnde direktör för organiseringens tjänster Antti Parpo till vikarie för välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen och till andra vikarie direktör för koncerntjänster Laura Saurama.
  • utnämnde Mika Viljanen till vikarie för Mika Kontio i räddningsväsendets tjänster fram till 31.12.2022.
  • utnämnde forsknings- och utvecklingsdirektör Ville Kytö till föredragande för delegationen för framtid, forskning och kompetens.
  • översåg urvalskommittén enligt den komplettering till föredragningslistan som ordföranden gjorde att Nina Söderlund (ersättare Katri Kapanen) valdes till medlem i kommittén.
  • På föredragningslistan till sammanträdet fanns inrättandet av behövliga tjänster, vilket behandlas senare i välfärdsområdesstyrelsen.
  • gällande ÅUCS psykiatriska sjukhuset görs det en utredning om lokalbehov, och det bereds ett utlåtande som Åbo stad har bett om först efter detta. Styrelsen anser att mentalvårdstjänster i välfärdsområdet är mycket viktiga, och ärendet kommer att granskas som helhet.

Investeringsplan på 422 miljoner euro för välfärdsområdet

Välfärdsområdesstyrelsen godkände investeringsplanen för år 2023-2026. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att remittera planen som ändrades på ett förslag till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom.

Planen inbegriper sammanlagt 422 miljoner euro och den innebär projekt som liknar investeringar.  I planen ingår investeringar som hänför sig till byggnader på 320 miljoner euro, ICT-investeringar på 73 miljoner euro samt anordnings- och inventarieinvesteringar på 29 miljoner euro.  Planen hänför sig till en preliminär behandling av investeringar i ministerierna.

När man övergår till välfärdsområdet är den primära målsättningen att säkerställa kontituiten i verksamheten, i synnerhet lönebetalningarna för personalen samt tillgång till tjänster.  De mest betydande enstaka byggnadsinvesteringarna är psykiatriska sjukhuset, förnyandet av Salo sjukhus samt tillbyggnaden i T-sjukhuset.

De största ICT-investeringarna under kommande åren hänför sig till en så snabb som sammanslagning av kund- och patientdatasystem samt kund- och patientdatabaser som möjligt.  Detta möjliggör att gemensamma verksamhetsmodeller inleds.

***

De övriga ärendena på föredragningslistan för välfärdsområdesstyrelsen godkändes enligt förslaget.  Föredragningslistan i sin helhet finns att läsa offentligt på adressen:  Esityslistahaku (tweb.fi).

Styrelsens nästa sammanträde är 4.10.2022 och föredragningslistan för sammanträdet publiceras i den ovannämnda webbtjänsten. Protokollen för sammanträdena publiceras på samma adress efter att de undertecknats.

Nyckelord: aluehallitus , hyvinvointialue