Gå över till innehållet

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på tisdag 25.10.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse sammanträdde 25.10.2022.

Ansökningstiden för organisationsbidrag är 27.10-11.11.2022.

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade ansökningsanvisningarna och tidsschemat för organisationsbidrag för år 2023. Ansökningstiden för välfärdsområdets organisationsbidrag börjar 27.10 och löper ut 11.11. Vid sammanträdet gjordes det små preciseringar i anvisningarna. Mera information och ansökningsanvisningar på adressen: Egentliga Finlands välfärdsområdes verksamhetsbidrag för år 2023 – Vshyvinvointialue.fi

Principen för Egentliga Finlands välfärdsområdes organisationsbidrag är att trygga verksamhetsförutsättningarna för social- och hälsoorganisationerna under övergångsskedet. Verksamhetsbidragen riktar sig år 2023 till de organisationer, vilka kommunorganisationerna har understött. Dessutom tas också sådana organisationer i beaktande, vilkas verksamhet har varit begränsat till följd av coronapandemin så att bidrag inte har beviljats under åren 2021-2022. Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om beviljandet av bidrag i december.

Valet av resultatområdesdirektör för ÅUCS/sjukhustjänster

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att kalla två av dem som sökt tjänsten som direktör för ÅUCS/sjukhustjänster till intervju: vikarie för direktör för Satakunta sjukvårdsdistrikt Petteri Lankinen samt tf. direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

I resultatområdet arbetar cirka 9500 professionella med början från år 2023. Det kom inalles åtta ansökningar till tjänsten. Tjänsten hade ledigförklarats i ett offentligt ansökningsförfarande i september 2022. Personen som valdes till tjänsten i det interna anmälnings-/ansökningsförfarandet, vilket hänför sig till välfärdsområdesreformen, tidigare det här året tog inte emot tjänsten.

Sammanträdestider för välfärdsområdesstyrelsen under år 2023

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att sammanträda varje tisdag under tidsperioden 10.1-20.6.2023 med undantag för följande dagar: 21.2; 14.3; 16.5 och 13.6.2023.

Därtill föreslår välfärdsområdesstyrelsen sammanträdestider för välfärdsområdesfullmäktige för år 2023 så att fullmäktige skulle sammanträda en gång per månad med undantag för juli och augusti. Fullmäktige beslutar om sina sammanträdestider senare.

***

De övriga ärendena på föredragningslistan för välfärdsområdesstyrelsen godkändes enligt förslaget.  Föredragningslistan i sin helhet finns att läsa offentligt på adressen:  Esityslistahaku (tweb.fi)

Styrelsens nästa sammanträde är 1.11.2022 och föredragningslistan för sammanträdet publiceras i den ovannämnda webbtjänsten.  Protokollen för sammanträdena publiceras på samma adress efter att de undertecknats.