Gå över till innehållet

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdets fullmäktiges möte onsdagen den 30.3.

Egentliga Finlands välfärdsområdetsfullmäktige sammanträdde den 30.3.2022. De ärenden som fanns på föredragningslistan godkändes i enlighet med förslaget. Föredragningslistan har publicerats i webbtjänsten (på finska): Sökning av föredragningslista (tweb.fi) 

Medlemmar i välfärdsområdesvalnämnden har uppdaterats på vår webbsida.

Välfärdsområdesfullmäktige beslöt att sammanträda på följande datum år 2022.

  • onsdag 27.4.
  • tisdag 24.5.
  • onsdag 22.6.
  • onsdag 31.8.
  • onsdag 21.9.
  • onsdag 26.10.
  • onsdag 23.11.
  • onsdag 14.12.

Alla välfärdsområdesfullmäktiges möten börjar kl. 18.

Välfärdsområdetsfullmäktiges nästa möte ordnas på onsdag den 27 april. Föredragningslistan publiceras i webbtjänsten fyra dagar före mötet på webbtjänsten: Sökning av föredragningslista (tweb.fi) (på finska). Välfärdsområdetsfullmäktiges protokoll publiceras på samma adress efter undertecknandet.

Nyckelord: beslut , välfärdsområdesfullmäktige