Gå över till innehållet

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdets styrelsens möte tisdagen den 5.4.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdets styrelse sammanträdde den 5.4.2022.

De ärenden som fanns på föredragningslistan godkändes i enlighet med förslaget förutom punkt 38, Beredningen av organisationens modell. Denna föredragning lämnades tillbaka till välfärdområdesstyrelsen för att reda ut olika alternativ.

Välfärdområdetsstyrelsen kommer att förhandla förslaget i sitt nästa möte där målet är att bestämma över nivån av resultatområdenas ledning.

Föredragningslistan har publicerats i webbtjänsten (på finska).

Välfärdsområdetsstyrelsens följande möte är den 12.4.2022. Föredragningslistan publiceras i webbtjänsten på fredag den 8.4.2022 (på finska). Välfärdsområdetsstyrelsens protokoll publiceras på samma adress efter undertecknandet.

Nyckelord: hallitus , hyvinvointialue , styrelse , välfärdsområde