Gå över till innehållet

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktiges möte onsdagen den 22.6.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträdde på onsdagen den 22.6.2022. De ärenden som fanns på föredragningslistan godkändes i enlighet med förslaget.

Föredragningslistan har publicerats i webbtjänsten: Sökning av föredragningslista (tweb.fi) 

Välfärdsområdesfullmäktige behandlade och antecknade den första versionen av välfärdsområdets strategi för kännedom. Beredningen av strategin fortsätter i välfärdsområdesfullmäktige samt genom hörande av nyckelgrupper och personal. Läs tidigare meddelandet.

Dessutom antecknade välfärdsområdesfullmäktige för kännedom den regionala välfärdsberättelsen.

Medlemmar i välfärdsområdetsfullmäktige hittar du på webbsidan.

Välfärdsområdetsfullmäktiges nästa möte ordnas på onsdag den 31 augusti. Föredragningslistan publiceras i webbtjänsten fyra dagar före mötet Sökning av föredragningslista (tweb.fi) (på finska).

Välfärdsområdetsfullmäktiges protokoll publiceras på samma adress efter undertecknandet.

Nyckelord: aluevaltuusto