Gå över till innehållet

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktiges möte tisdagen den 24.5.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige sammanträdde 24.5.2022. De ärenden som fanns på föredragningslistan godkändes i enlighet med förslaget. Föredragningslistan har publicerats i webbtjänsten: Sökning av föredragningslista (tweb.fi) 

Fullmäktige behandlade:

  • Övergångsplan och utkast till övergångsavtal för personalen
  • Förvaltningsstadga för Egentliga Finlands välfärdsområde
  • Tillsättande av en tidsbunden ledande tjänst för välfärdsområdets revision samkommunsrevisor Synnöve Niemi för tiden 1.6–31.12.2022 till den öppna tjänsten som utvärderingsdirektör

Välfärdsområdets fullmäktiges följande möte är den 22.6.2022. Föredragningslistan publiceras i webbtjänsten fyra dagar före mötet: Sökning av föredragningslista (tweb.fi). Fullmäktiges protokoll publiceras på samma adress efter undertecknandet

Nyckelord: aluevaltuusto , hyvinvointialue , hyvinvointialueen valmistelu , välfärdsområde , välfärdsområdesfullmäktige