Gå över till innehållet

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktiges möte onsdagen den 27.4.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige sammanträdde 27.4.2022. De ärenden som fanns på föredragningslistan godkändes i enlighet med förslaget. Föredragningslistan har publicerats i webbtjänsten (på finska): Sökning av föredragningslista (tweb.fi).

Välfärdsområdesfullmäktige beslöt att utifrån den helhetsbedömning som valkommittén gjort att välja diplomingenjör, MBA Tarmo Martikainen till välfärdsområdesdirektörstjänsten. Läs mer: Styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde föreslår Tarmo Martikainen som direktör för Egentliga Finlands välfärdsområde

Välfärdsområdets fullmäktiges följande möte är den 24.5.2022. Föredragningslistan publiceras i webbtjänsten fyra dagar före mötet: Sökning av föredragningslista (tweb.fi). Fullmäktiges protokoll publiceras på samma adress efter undertecknandet.

Nyckelord: välfärdsområde , välfärdsområdesfullmäktige