Gå över till innehållet

Beslut från Egentliga Finlands välfärdsområdes styrelses möte tisdagen den 3.5.2022

Styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde sammanträdde 3.5.2022.

Räddningstjänstens lägesrapport sköts upp till ett senare möte på grund av tidsplanen. Övriga ärenden på föredragningslistan godkändes i enlighet med förslaget. Mötets föredragningslista finns hittar du i webbtjänsten: Sökning av föredragningslista (tweb.fi)

Styrelsen sammanträder följande gång på fredag 13.5.2022 och föredragningslistan publiceras i webbtjänsten: Mötesprotokollen publiceras på samma adress efter undertecknandet.

 

 

 

Nyckelord: aluehallitus , Styrelsen