Gå över till innehållet

Regionfullmäktige

Beslut från Egentliga Finlands regionfullmäktiges möte tisdagen den 19.4.2022

Styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde sammanträdde 19.4.2022.

Styrelsen preciserade förvaltningsstadgan så att Delegationen för framtidsfrågor, forskning och kunnande utöver de fem medlemmar som regionfullmäktige har utsett ska ha högst 12 representanter för forskning, läroanstalter och näringslivet (tidigare högst 8 medlemmar). Dessutom gjorde fullmäktige några tekniska ändringar i förvaltningsstadgan.

Styrelsen beslöt att förslag gällande välfärdsområdets institutionella struktur bereds för regionfullmäktige enligt den ändrade produktionsnämndsmodellen senast 30.9.2022.

Styrelsens förslag till välfärdsområdesdirektör: meddelande 19.4.2022

Föredragningslistan finns på adressen: Sökning av föredragningslista (tweb.fi) Övriga ärenden som behandlades godkändes enligt förslaget.

Styrelsen sammanträder följande gång den 26.4.2022 och föredragningslistan publiceras i webbtjänsten: Mötesprotokollen publiceras på samma adress efter undertecknandet.

Nyckelord: aluehallitus , regionfullmäktige