Gå över till innehållet

Mentalvårds- och missbrukartjänster, sociala tjänster och tjänster för personer med funktionsnedsättning

Vi lämnar inte en kamrat – projekt till stöd för arbetsförmågan

En servicehelhet till stöd för arbetsförmågan ska utarbetas som en del av verksamheten hos Framtidens social- och hälsocentral.  Målsättningarna för detta projekt är att bättre identifiera behovet att stöda arbetsförmågan och att stöda sysselsättningen för partiellt arbetsföra personer.  Dessutom utvecklas kvalitetskriterierna för arbetssättet för stödd sysselsättning och tjänsterna för partiellt arbetsföra personer på kommunnivå.

Projektet strävar till att höja sysselsättningsgraden för långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra personer.  Servicen skräddarsys individuellt med personens arbetsförmåga som utgångspunkt.  Målgruppen för detta projekt är arbetslösa personer i arbetsför ålder.

Projektet koordineras av Åbo stads koncernadministration och utvecklingsåtgärderna genomförs vid Åbo stads sysslesättningstjänster och välfärdssektorns öppenvård samt vid sysselsättningstjänsterna i Letala, Lundo och Nystad.

Följande parter medverkar i projektnätverket: TE-tjänster, FPA, Brottspåföljdsmyndigheten, Vamlas (stödstiftelsen för funktionsnedsatta barn och unga), Vates-stiftelsen s.r., Finlands Neuroförbund r.f., Muskelhandikappförbundet r.f., Handikappforum r.f. samt Reso, Nådendal, St. Karins, Pemar och Kimitoön.

Projektet pågår till slutet av år 2022.

Kontaktuppgifter

Risto Tolonen
Projektchef
risto.tolonen@turku.fi
040 6205 848

Nyckelord: mentalvårdstjänster , rusmedelstjänster , sociala tjänster