Gå över till innehållet

Strukturreformen

Vägkarta för distanstjänster 

Projektets målsättning är att förbättra den digitala nåbarheten av social- och hälsotjänster och att göra funktionaliteten mera kund- och klientorienterad än tidigare.  Målet är inställt på att förena de nuvarande, splittrade distanstjänsterna i Egentliga Finland till en enda lättanvänd elektronisk kanal för uträttande av ärenden.  Resultatet ska bli att medborgarna når de tjänster de behöver så smärtfritt som möjligt.

Inom projektet kommer också kommunikationen i form av elektroniska samarbetsmetoder mellan yrkesverksamma personer inom social- och hälsovården att utvecklas.  Strävan är att skapa mer avancerade elektroniska kommunikations- och konsultmetoder för användarna.

Vägkartan för distanstjänster kommer att förverkligas i samarbete mellan kommunerna, experterna inom social- och hälsovårdsreformens centrala program och nödvändiga leverantörer (på basis av köptjänstavtal). Under arbetets gång kommer de kommunala aktörerna att engageras kraftigt genom att utse representanter för många olika verksamhetsområden. Genom denna såkallade DevOps utvecklingsmetod vill man garantera att alla delområden som är involverade svarar så väl som möjligt på kraven på fältet.

Projektet associeras intimt med den nationella och regionala utvecklingen (på landskapsnivå) av distanstjänster, bl.a. i och med förverkligandet av projekten Framtidens social- och hälsocentral och Digikliniken.

Detta projekt avslutas i slutet av år 2021 och tjänsterna kommer att tas gradvis i bruk under hösten 2021.


Kontaktuppgifter:


Johannes Holvitie
Projektledare, elektroniska tjänster
Johannes.holvitie@tyks.fi
Tfn. 050 3485228

Team:
Meri-Tuulia Kaarakainen, Projektchef
Kalle Hjerppe, Huvudansvarig för den tekniska arkitekturen
Anna Heikkilä, Applikationsexpert

Nyckelord: distanstjänster , elektroniska tjänster