Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Utveckling av samarbetet mellan hälsocentraltjänsterna och specialsjukvården  

Regionalt samarbetsforum för hälsovården

Temaarbetsgruppen för somatiska hälsovårdstjänster och akuttjänster fungerar som regionalt samarbetsforum för hälsovården.  Gruppen löser konkreta samarbetsfrågor och koordinerar det långsiktiga utvecklingsarbetet.  Ordförande och ansvarig för beredningarna är Petri Salo (040 537 1164 / petri.h.salo@turku.fi).

Registreringspraxis av levnadsstilshandledning vid hälsovårdscentralerna

Regionens hälsovårdscentraler ska få till sitt förfogande ett strukturerat styrinstrument för registrering av levnadsstilshandledningen.  Det fortsatta utvecklingsarbetet gällande registreringspraxis sker under rubriken registreringspraxis inom projektet Strukturreformen. Läs mera om projektet

Palliativ vård i livets slutskede

Ett palliativt centrum grundas vid Åucs.  Centret ska upprätthålla ett nätverk för palliativ vård och vård i livets slutskede i samarbete med kommunerna och erbjuda konsultationstjänster för regionens aktörer.

Projektansvariga är det palliativa centret vid Åucs och överläkare Outi Hirvonen (02 313 0884 / outi.hirvonen@tyks.fi).

Ibruktagande av symtombedömningsverktyget Omaolo

Den elektroniska plattformen Omaolo för symtombedömning tas i bruk inom regionens hälsovårdscentraler.

Projektansvariga är IT-enheten vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och applikationsspecialist Anna Heikkilä (anna.heikkila@tyks.fi).

Identifiering och pilotering av utvecklingsmålen för serviceprocesserna

Projektet drivs vidare i Strukturreformprojektet under rubriken Modell för servicekedjor och helheter

Pilotering av modell för flerprofessionellt samarbete

En modell för flerprofessionellt samarbete ska piloteras vid vissa hälsovårdscentraler som bestäms skilt.  Projektet saknar ansvarspart, då det framskrider vid hälsostationerna i landskapets kommuner.

Under våren 2021 ska dessutom följande initieras:

Gemensam lägesbedömning och fördjupat samarbete kring primärvårdens bäddplatser på primärvårdens vårdavdelningar

Strukturreformprojektet inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och projektchef Susanna Laivoranta-Nyman (susanna.laivoranta-nyman@tyks.fi).