Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Utarbetande av konceptet Torg för välbefinnande för åldersbefolkningen

Projektet avser att utveckla konceptet Torg för välbefinnande, vilket ska stöda och främja ålderbefolkningens funktionsförmåga och välbefinnande.

En del av kommunerna i landskapet genomför enkäter om välbefinnande hos äldrebefolkningen.  Blanketterna och arbetssätten som används är emellertid inte enhetliga inom regionen.  Under arbetets gång samarbetar kommunerna för att utveckla innehållet i enkäten om välbefinnande och för att genomföra enkäten på ett enhetligt sätt.

Projektet samarbetar med underarbetsgruppen för motion och idrott och med arbetsgruppen för organisationer och samfund.  Dessutom ingår ett delområde i projektet som ska förbättra rådgivningen för seniorer genom att i högre grad beakta behovet att utveckla innehållet.

Resultaten av detta utvecklingsarbete blir:

  • Kommunerna får tillgång till en enkät för utredning av välbefinnande samt anvisningar för hur enkäten ska förverkligas.
  • Kommunerna för tillgång till ett arbetssätt för hur bäst stöda åldersbefolkningens funktionsförmåga.
  • Tredje sektorns (organisationer och samfund) sakkunskap blir en del av processen för kontinuerlig förbättring, och information om tredje sektorns utbud är tillgänglig på angivet ställe.
  • Informationsinnehållet i rådgivningen har uppdaterats.

Detta arbete är en del av verkställigheten av målen för ordnandet av hälso- och sjukvården i Egentliga Finland.  Ansvarig part är temaarbetsgruppen för rehabilitering, vård och omsorg av äldrebefolkningen samt en underarbetsgrupp bestående av kommunala representanter.

Kontaktuppgifter:

Kirsi Kiviniemi
Chef för bedömningsverksamheten
(ordf. för arbetsgruppen)
kirsi.m.kiviniemi@turku.fi
Tfn. 040 683 0044

Nyckelord: äldrebefolkning , rehabiliteringstjänster , vårdtjänster