Gå över till innehållet

Temagruppen

1. Temagruppen för främjande av välbefinnande och hälsa

Projektgruppen för organisationsarbete

Projektgruppen för näring och föda

 • Varsinais-Suomen Sydänpiiri r.y. (Egentliga Finlands hjärtkrets), verksamhetsledare Nanette Huovinen, tel. 040 0594 834, nanette.huovinen@sydan.fi

Projektgruppen för kulturellt välbefinnande

 • Anhörigas stöd för mentalvården i Egentliga Finland – FinFami r.f., verksamhetsledare Milla Roos, tel. 044 793 0581, milla.roos@vsfinfami.fi

 Projektgruppen för delaktighet

 • Koordinator Salli Siltanen, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt, tel. 044 5355 138, salli.siltanen@vslj.fi

Projektgruppen för förebyggande missbrukarvård

Projektgruppen livsstilshandledning

Projektgruppen motion och idrott

Underarbetsgrupp för mentalt välbefinnande

 • Kriisikeskus Etappi i Salo, Salon mielenterveys ry, verksamhetsledare Tuula Stenström, tel. 044 727 3711, tuula.stenstrom@ssmts.fi
 • Åbo Mentalhälsoförening ITU rf, verksamhetsledare Eeva Siivonen, tel. 0400 969 393, eeva.siivonen@itu.fi

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn alatyöryhmä

2. Temagruppen för mentalvårds- och missbrukartjänster, social service för personer i arbetsförålder samt handikappservice

Projektgruppen för handikappservice

3. Service för barn, unga och familjer

Underarbetsgrupp för barns och ungas mentalvårds- och missbrukartjänster

 • Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFamiry, verksamhetsledare Milla Roos, tel. 044 793 0581, milla.roos@vsfinfami.fi   
 • Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, familjcoach Monica Essén, tel. 044 5355156, monica.essen@vslj.fi

Beredningsgrupp för elevvård

 • KOTA – lasten ja nuorten hyvinvointi ry, verksamhetsledare Elina Heikkilä, tel. 040 5338 098 elina.heikkila@kota.fi
 • Ersättare: VSLJ ry, Tiina Lamminen

4. Programmet Framtidens social- och hälsocentral

 • PKPK-service för personer i arbetsförålder
 • Garantistiftelse, Toivo-projekt, projektkoordinator Maria Rumpunen, tel. 050-5010447, maria.rumpunen@takuusaatio.fi

Perhekeskus, Perhekeskusten kaksikielisten palveluiden järjestäminen

 • Toiminnanjohtaja/ Verksamhetsledare Regina Strandberg, Folkhälsans förbund, Åboland/Turunmaa, p. 040 7323603, strandberg@folkhalsan.fi

5. Operativ styrgrupp för Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -projekt

6. Varsinais-Suomen Ikäasumisen hanke, käyttäjäryhmä

 • jäsen: Järjestöjohtaja, aluesuunnittelija Hanne Mansala, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, tel. 040 176 9744, mansala@muistiturku.fi
 • varajäsen: Päällikkö Sanna Jokinen, Löytävä vanhustyö, Fingerroosin säätiö

7. Virtuaalinen sote-keskus-hanke, kehittämisryhmä

 • Toiminnanjohtaja Sirke Salmela, Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry, Lounais-Suomen Avustajakeskus, tel 041 4567 071, salmela@avustajakeskus.fi