Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Stöd från rätt plats – Tuki oikeasta paikasta (TOP) 

Stöd från rätt plats (TOP-projekt) är ett projekt som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och som syftar till att utveckla sektorövergripande barnskydd i västra Finland. Projektet är ett av fem regionala utvecklingsprojekt för barnskydd som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Projekten är en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE), som i övrigt genomförs främst som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Projektet genomförs under perioden 1.8.2020–30.4.2023 och dess projektledare är Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (kompetenscentret för socialt kunnande i sydvästra Finland, Oy Vasso Ab).

Projektmålsättningar:

  • Barn och ungdomar som är barnskyddsklienter får bättre stöd för sin skolgång än nu och den psykiska vård och missbruksvård de behöver
  • Den tvärvetenskapliga expertisen inom barnskyddet stärks
  • Ökad delaktighet och ökat engagemang för barn och ungdomar inom barnskyddet

Projektets målgrupper är följande:  professionellt utbildade anställda, chefer och personer i ledande ställning inom det kommunala barnskyddet, inom skola och utbildning, inom psykisk hälsa och missbruk bland barn och unga. Mottagarna av tjänsterna som utvecklas inom projektet och den indirekta målgruppen är barnskyddsklienterna.

Projektet genomförs i regionerna Egentliga Finland, Österbotten och Satakunta av Oy Vasso Ab (projektledare), Pikassos Ab, SONet BOTNIA Ab, det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området FSKC, enheten för utveckling av barnskyddet i Satakunta, verksamhetsområdet psykiatri vid Åbo universitetscentralsjukhus, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt Åbo stad. Nyckelaktörer i projektets utvecklingsarbete är erfarenhetsexperterna.

Närmare upplysningar om projektet (på finska)

Kontaktuppgifter:

Johanna Lehtola
Projektchef
johanna.lehtola@vasso.fi
Tfn. 050 381 5577

Arbetsgrupp:

Projektsekreterare, Iida Uuppo, iida.uuppo@vasso.fi
Barnskydd och mentalvårdsarbete, Specialplanerare Minna Huisman, Åucs,  minna.huisman@vasso.fi
Barnskydd, utbildning och förskoleundervisning, Specialsakkunnig i barnskydd Niina Kuusinen, Pikassos Ab, niina.kuusinen@pikassos.fi
Kirsi Leppänen kirsi.p.leppanen@porinperusturva.fi
Substansmissbruk och barnskydd
Utvecklande socialarbetare Emmi Hakala, SONetBOTNIA, emmi.hakala@seamk.fi
Utvecklande Socialarbetare Siv Kola, SONetBOTNIA, siv.kola@seamk.fi
Inklusion och erfarenhetsexpertis
Specialsakkunnig i barnskydd Aliisa Kuronen, aliisa.kuronen@vasso.fi
Systemiskt arbetsgrepp
planerare Niina Kalela niina.kalela@vasso.fi
Marika Ahonen marika.ahonen@turku.fi
Petra Ahonen petra.ahonen@porinperusturva.fi

TOP – Stöd från rätt plats

Nyckelord: psykiska vård , barnskydd , barn och unga