Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Rådgivande delegation för social- och hälsovårdsreformens organisationer

Denna delegation som grundades i september 2020 av social- och hälsovårdsorganisationer i Egentliga Finland agerar på ett mandat av hela social- och hälsovårdsfältet som partner till den offentliga sektorn i samarbetet som siktar på social- och hälsovårdsreformen.

Målsättningen för delegationen är att effektivera samarbetet för att nå större påverkan, att stärka tredje sektorns roll som en del av servicesystemet som behövs för social- och hälsovården i Egentliga Finland och att säkerställa tredje sektorns förutsättningar till fortsatt verksamhet för allmängoda ändamål under kommande åp.

Till delegationens uppgifter hör bland annat:

 • att utnämna representanterna för tredje sektorns organisationer och samfund och att förmedla andra eventuella kontakter till de olika temagrupperna som verkar inom social- och hälsovårdsreformen och att koordinera tredje sektorns samarbete i arbetsgrupperna
 • att sköta kommunikationen mellan organisationerna och projekten inom social- och hälsovårdsreformen och verksamheten enligt planen för ordnade av social- och hälsovården
 • att, å tredje sektorns vägnar i Egentliga Finland, svara på eventuella förfrågningar om ställningstaganden och utlåtanden som hänför sig till social- och hälsovårdsreformen
 • att samarbeta med den regionala koordinatorn för projektet som stöder förändringarna social- och hälsovårdsreformen
 • att arrangera årligen ett forum för representanterna för de organisationer och samfund som arbetar med social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland.
 • Delegationens ordförande representerar organisationerna och samfunden (tredje sektorn) i styrgruppen för de regionala projekten i Egentliga Finland.

Mandatperioden för 113 Rådgivande delegationen för social- och hälsovårdsreformens organisationer i Egentliga Finland är två år.

Värdena som kännetecknas delegationens verksamhet är konstruktivt arbetssätt, jämlikhet, förtroende, pålitlighet och lojalitet.

Information om föregångarorganisationen JärjestöSotehanke 113 och dess resultat (Innokylä)

Följ kommunikationen:

Rådgivande delegation för social- och hälsovårdsreformens organisationer i Egentliga Finland 2021–2022:

 • Ordförande Minna Rosendahl, Egentliga Finlands Minnesförening r.f., tel. 0400 654479, minna.rosendahl@muistiturku.fi
 • Viceordf. Regina Strandberg, Folkhälsans förbund rf, Åboland/Turunmaa, p. 040 7323603, regina.strandberg@folkhalsan.fi
 • sekr.: Sanna Leppäjoki-Tiistola, Invalidförbundet, tel. 044 765 0579, sanna.leppajoki-tiistola@invalidiliitto.fi
 • Janina Andersson, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y. (Mannerheims Barnskyddsförbund, Egentliga Finlands krets),
  tfn. 040 509 8998, janina.andersson@mll.fi
 • Päivi Rouvali, Tukenasi r.y.
 • Hanna Järvinen, Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI r.f.
 • Sirke Salmela, Sydvästra Finlands Muskelhandikappförening r.f. och Assistenscentret i Egentliga Finland
 • Seija Paatero, Åbo Regionens Närståendevårdare r.f.
 • Veera Hälli, Salon SYTY r.y.
 • Ann-Mari Veneskoski, Hjärnförbundet r.f.
 • Miia Hänninen, Barnskyddsorganisationer i Egentliga Finland r.f.
 • Veijo Lehtonen, Lounatuulet Yhteisötalo r.y.
 • Paula Pietilä, Tröskeln r.f.
 • Satu Gustafsson Åbonejdens Reumaförening r.f.
 • Kirsti Rämö, Varsinais-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry

Kontakter till de olika temagrupperna

Nyckelord: tredje sektor