Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Projektet Föra barnen på tal

Målsättningen för projektet är att svara i ett tidigare skede än nu på behovet av stöd för barn och deras familjer och att erbjuda det stöd som behövs i rätt tid.

Inom projektet utvecklas och förverkligas elektronisk utbildning under temat Föra barnen på tal och en lättare version av att föra ärenden på tal – som utvecklats i Lundo – distribueras till kommunerna i Egentliga Finland.

Frågor som är gemensamma för förskoleutbildningen (diskussionerna om planen för förskoleundervisning), dagis (diskussionerna om utbildningsplanerna) och grundutbildningen (utbildningsutvärderingarna) förs på tal enligt modellen.

Distributionen av en lättare modell att föra på tal har redan kommit väl igång och träningar enligt modellen Föra barnen på tal genomförades under år 2021.  Arbetet fortsatt hela år 2021 enligt kommunernas intresse.

Projektet ingår som en del av utvecklingen av tjänster för barn, unga och familjer och förverkligas i samarbete med kommunerna i Egentliga Finland.

Kontaktuppgifter:
Sami Luoto
Projektchef på deltid / Projektet Föra barnen på tal
tfn. 050 315 0387
sami.luoto@lieto.fi