Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Produktionspilotering av en personlig klienthandledningstjänst

Vid hälsocentralerna i Egentliga Finland inleddes ett produktionsmässigt pilotprojekt för den personliga kundhandledningstjänsten i februari 2021. Med hjälp av kundhandledningstjänsten strävar man efter att se till att klienten klarar av sin vardag med hjälp av sina egna resurser och genom att erbjuda klienten smidiga tjänster i rätt tid och som passar just klientens behov.

I klienthandledningen kartläggs de tjänster som klienten använder och det totala behovet av tjänster, samt vid behov utarbetas en vård- eller klientplan som sammanfattar klientens alla tjänster, vårdplatser och tillhörande planer.

Klienthandledarens uppgift är att utifrån kartläggningen skapa en servicehelhet som så väl som möjligt motsvarar klientens behov. Klienthandledningen betjänar i synnerhet sådana klienter som har ett stort servicebehov eller vars situation för att klara sig i den egna vardagen av en eller annan orsak har försvårats. Även klientens marginalisering eller risk för detta kan vara en orsak till att hänvisa klienten till klienthandledning. Det räcker att yrkespersonen har en allmän oro eller känsla av otillräcklighet för att kunna hjälpa kunden, för att man ska kunna guida henne/honom till tjänsten. Klienthandledningen är en tjänst utan tröskel som man kan söka till själv eller med hjälp av en närstående.

Målet med klienthandledningsverksamheten är att klienterna ska vårdas så heltäckande som möjligt i samarbete mellan social- och hälsovårdstjänsterna och att klienten hela tiden står i centrum för verksamheten. Klienthandledaren beaktar också i stor utsträckning de tjänster som den tredje sektorn erbjuder, och om klienten skulle ha nytta av dem. Målet med verksamheten är att tjänsterna ska tillhandahållas på rätt plats och att det överlappande arbetet ska minska.

Verksamheten har utvidgats stegvis till olika delar av Egentliga Finland och utvidgningen fortsätter. Målet är att få erfarenhet av verksamheten vid så många hälsovårdscentraler som möjligt.

Projektet är en del av genomförandet av programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland.

Klienthandledning finns för närvarande vid: