Gå över till innehållet

Befrämjande av välfärd och hälsa

Produktionsintegrerad livsstilshandledningsprocess

Projektet testar möjligheterna till digital livsstilshandledning.

Under sex månader kommer sju hälsovårdscentraler i Egentliga Finland att delta i ett projekt där man testar en applikation för viktkontroll som ska stöda sedvanlig livsstilshandledning. Testningen påbörjas i februari 2021.

Applikationen Onnikka (på finska) har utvecklats för hälsovårdens bruk.  Den har använts redan länge i forskningssyfte och resultaten har varit imponerande.  Användningen av applikationen binder inga personalresurser.  I framtiden ska applikationen klassificeras om en medicinteknisk produkt.

Redan nu kan man befrämja en hälsosam livsstil på egen hand genom användning av applikationen Omaolo där en hälsogranskning han göras.  Den presenterar omedelbart en omfattande rapport om brukarens hälsotillstånd.  Omaolo erbjuder också en rad av förslag till träning för att öka välbefinnandet.  Denna funktionalitet kan användas på egen hand eller professionellt.

Livsstilshandledningen ska integreras som en process i den övriga hälsoproduktionen och den kommer till stor del att bestå av interventioner på distans.  Till denna del förverkligas projektet i Egentliga Finland som en del av digikliniken.