Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Produktionsintegrerad livsstilshandledningsprocess

Projektet testar möjligheterna till digital livsstilshandledning.

Under sex månader kommer sju hälsovårdscentraler i Egentliga Finland att delta i ett projekt där man testar en applikation för viktkontroll som ska stöda sedvanlig livsstilshandledning. Testningen påbörjas i februari 2021.

Applikationen Onnikka (på finska) har utvecklats för hälsovårdens bruk.  Den har använts redan länge i forskningssyfte och resultaten har varit imponerande.  Användningen av applikationen binder inga personalresurser.  I framtiden ska applikationen klassificeras om en medicinteknisk produkt.

Redan nu kan man befrämja en hälsosam livsstil på egen hand genom användning av applikationen Omaolo där en hälsogranskning han göras.  Den presenterar omedelbart en omfattande rapport om brukarens hälsotillstånd.  Omaolo erbjuder också en rad av förslag till träning för att öka välbefinnandet.  Denna funktionalitet kan användas på egen hand eller professionellt.

Livsstilshandledningen ska integreras som en process i den övriga hälsoproduktionen och den kommer till stor del att bestå av interventioner på distans.  Till denna del förverkligas projektet i Egentliga Finland som en del av digikliniken.

Projektchef:
Linda Dalbom
Planerare, befrämjande av välfärd och hälsa
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt/primärvårdsenheten
tfn. 050 3552 978
linda.dalbom@tyks.fi

Medlemmarna i styrgruppen för livsstilshandledning:

  • Marita Päivärinne /Koordinator för befrämjande av hälsa, Salo
  • Merja Männikkö/Kontaktperson för hälsobefrämjande, Kommunförbundet för folkhälsoarbetet i Pöytis
  • Jaana-Sofia Saarinen /Överskötare, mottagningstjänster och förebyggande hälsovård, Reso/Rusko
  • Susanna Lehtiranta/Ledande skötare, SOTEAKSELI (kommunförbundet Akseli för Masku, Virmo och Nousis)
  • Hanna Kaarto/sjukskötare, ansvarsperson för utveckling av mångprofessionell livsstilshandledning, Lundo
  • Sami Salminen/Ledande läkare, Kimitoön
  • Eva Antero-Jalava/ Expert i kliniskt vårdarbete, mottagningstjänsterna, Åbo stad, välfärdssektorn
  • Mikaela Vuoristo, regional koordinator för Kraft i vardagen, Åbo stad, välfärdssektorn
  • Taru Elo, chef för serviceenhet för förebyggande arbete, Nystad