Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Preventiv munhälsovård för barn och unga

Statsrådets förordning om rådgivningsverksanhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (2011/338) syftar till att  säkerställa att hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna är planmässiga, uppvisar en enhetlig nivå och tar hänsyn till individens och befolkningens behov.

Gällande munhälsan stadgar förordningen:

 • om innehållet i hälsoundersökningarna
 • om den som utför hälsoundersökningarna
 • om tiden då kommunen ska ordna återkommande hälsoundersökningar av munnen för alla som hör till en på förhand angiven ålders- eller årskalasen
 • om effektiviserad förebyggande mun- och tandvård och individuellt bestämda hälsoundersökningar för ett barn som löper särskild risk att insjukna i munsjukdomar.

Trots förordningen har hälsoundersökningarna av den orala halsen för barn och unga vid hälsovårdscentralernas enheter för munhälsan blivit heterogena.   I början av år 2018 fattades beslut att förenhetliga praxisen och att uppgöra ett nytt förfaringssätt som uppfyller stadgandena i förordningen och som kan motiveras med odontologisk hälsonytta.

Det nya förfaringssättet jämte instruktioner blev klara år 2018. Tyngdpunkten ligger nu på förebyggande munhälsovård.  Syftet är att minska sjukdomsincidensen och behovet vårdkrävande tjänster.  Barnen och ungdomarna segmenteras nu i tre klasser på basis av risken för orala sjukdomar.  Segmenteringen bygger bl.a. på rekommendationerna om God medicinsk praxis.

Förfaringssättet håller på att implementeras.  Det utvecklas ytterligare på basis av bedömningar bl.a. för att enhetliga registreringspraxis och för att digitala tjänster ska kunna utnyttjas.  För närvarande planeras intensifierat samarbete särskilt med förskolepedagogiken, grundutbildningen och hälsofrämjande verksamheten.

Kontaktuppgifter:
Riitta Söderlund
Ansvarig beredare av ärendena gällande oral hälsovård, specialtandläkare, filosofie magister
riitta.soderlund@fimnet.fi
Tfn. 040 543 4681

Arbetsgruppen Preventiv munhälsovård för barn och unga:

 • Projektgruppsordförande och ansvarsperson:  Marina Merne-Grafström (Åbo)
 • Haapanen Helena (Nystads samarbetsområde)
 • Havia Leila (Somero)
 • Lahtinen Sari (Reso)
 • Lamberg Satu-Maaria (Lundo)
 • Sillvan Outi (Åbo)
 • Tammiala-Salonen Tuulikki (Loimaa)
 • Tiainen Raija (Loimaa)
 • Virtanen Laura (Åbo)