Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Personlig assistans för daglig oral egenvård – utveckling av handlingsmönster

Munhälsan upptas som en väsentlig del av serviceinnehållet och resurserna, då dessa utvecklas för att gynna regionens äldre.  Förutom äldre, behöver också de personer stöd och hjälp som inte kan sköta sin dagliga munhygien på grund av minnessvikt, nedsatt motorik eller nedsatt syn.

I syfte att förbättra munhälsan införs ett handlingsmönster (modell) vid regionens vård- och omsorgsanstalter, serviceboenden och hemvård samt för närståendevårdare för hur behovet av personlig assistans bedöms gällande daglig oral egenvård, för hur denna bedömning integreras i klienternas vård- och serviceplan och för hur hjälpen förverkligas och säkerställs.

Utbildning i detta handlingsmönster sker genom nätutbildning för personalen inom verksamhetsenheterna.  Nätutbildningsmaterialet genomgår för närvarande testning.  En video för anhöriga om munvård för personer i behov an assistans har också färdigställts.

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, eller den s.k. äldrevårdslagen (2012/980), utgår ifrån att kommunen ordnar tillräckliga tjänster för de äldre för att stöda de äldres hälsa och funktionsförmåga.   I syfte att sporra tillämpningen av lagen publicerade social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet år 2015 rekommendationer för handlingsmönster för bättre munhälsa för äldre.

Här är några av rekommendationerna:

  • Den äldre stöds i att själv sköta sin munhälsa. Vid behov ska hen få hjälp med att rengöra munnen.
  • Munhälsovården integreras med övrig social- och hälsovårdsservice.
  • Kommunerna ombesörjer tillräcklig kompletterande utbildning i munhälsa för dem som ansvarar för de äldres munhälsa.
  • Personer som är yrkesmässigt verksamma inom munhälsan engageras med att öka kunnandet i munhälsofrågor för personalen inom hemvård, boendeservice och anstaltsvård.

Närmare information om egenvård av mun och tänder

Kontaktuppgifter:

Riitta Söderlund
Ansvarig beredare av ärendena gällande oral hälsovård, specialtandläkare, filosofie magister
riitta.soderlund@fimnet.fi
Tfn. 040 543 4681

Arbetsgruppen Munvård för personer som behöver assistans

Projektgruppsordförande och ansvarsperson:  Outi Sillvan (Åbo)
Almi Piia (Grundtrygghetssamkommun Akseli)
Lamberg Satu-Maaria (Lundo)
Peltomaa Mervi (Pargas)
Virtanen Laura (Åbo)
Vähätalo Riikka (Reso)

Nyckelord: egenvård , munhälsan