Gå över till innehållet

Strukturreformen

Överkommunal övervakningscentral  

Inom ramen för projektet Egentliga Finlands överkommunala övervakningscentral ska den part som ordnar regionens social- och hälsovårdstjänster stödas i sitt värv att uppfylla de lagstadgade plikterna.  Detta sker genom produktion av övervaknings-, handlednings- och bedömningsbesök för att garantera adekvat egenkontroll.  Övervakningen produceras enligt den regionala övervakningsplanen.

Projektet producerar dessutom expert- och utbildningstjänster för tjänsteleverantörens övervakning och egenkontroll och för patient- och klientsäkerheten.  Genom utbildning ökar serviceproducenternas kunskap om egenkontroll inom regionen.

Målsättningen för projektet är att förbättra säkerheten och kvaliteten på vården, omsorgen och servicen för klienterna och patienterna i Egentliga Finland.  Samtidigt ökar jämlikheten för serviceproducenterna då egenkontrollen stöds och blir bedömd.

Övervakningskoordinatorerna inom projektet arbetar tillsammans med kommunerna.  Proaktiva besök för övervakning och styrning utförs, och övervakningsprocesserna och övervakningens innehåll utvecklas.  Allt datainnehåll som kan utnyttjas för övervakningen definieras och testas sedan på en elektronisk plattform.

Projektet körde i gång i slutet av 2020 och det konkreta stödet för övervakningsarbetet har initierats inom serviceområdena barnskydd och service för seniorer.  Alla serviceområden var i projektet under våren 2021. 2022 Överkommunal övervsakningscentral fortsätter vid projektet Framtidens social- och hälsovårdcentral.

Läs mer: Jämn kvalitet på vården

Kontaktuppgifter:

Karolina Olin
Projektchef
karolina.olin@tyks.fi
Tfn. 050 438 1772

Karoliina Marjaniemi
Projekt- och övervakningskoordinator
karoliina.marjaniemi@tyks.fi
Tfn. 050 569 9893

Nita Valtonen
övervakningskoordinator
nita.valtonen@turku.fi
Tfn. 040 184 5119

Eira Suikkila
övervakningskoordinator
eira.suikkila@turku.fi
Tfn. 040 630 6841

Soila Vuohijoki
övervakningskoordinator
soila.vuohijoki@lieto.fi
Tfn. 040 539 8507

Sanna Fränti
övervakningskoordinator
sanna.franti@tyks.fi (alkaen 1.4.2022)
Tfn. uppdateras

Nyckelord: egenkontroll , övervakning